Viac ako len večer odborných prezentácií

Amtek33 bola príležitosťou na podelenie sa o znalosti, prepojenie odborov a posilnenie partnerských vzťahov. V rámci programu výrobcovia predstavili inovácie v oblasti elektronických súčiastok a priemyselnej automatizácie. Medzi hosťami teda boli popri vážených zákazníkoch spoločnosti AMTEK aj zástupcovia zahraničných dodávateľských spoločností.

Ing. Petr Boček, výkonný riaditeľ AMTEK, prípitkom otvoril akciu v konferenčnej sále centra VIDA! science. Vo svojej prednáške sa dotkol kľúčových okamihov, ktorými spoločnosť prešla, a ocenil lojalitu existujúcich klientov, kolegov a dodávateľov.

Prezentácia inovatívnych technológií súčasnosti aj budúcnosti

V nadväznosti na úvodnú prednášku pokračovalo niekoľko reprezentantov prezentáciou dodávateľských firiem s ukážkami a výkladom aktuálnych noviniek a trendov v technike.

Joanne Lee zo spoločnosti Transcend sa zamerala na pamäťové moduly pre priemysel a požiadavky na túto techniku vyvolané masívnym nástupom umelej inteligencie.

Tomáš Greš z brnianskej spoločnosti Pekat Vision predviedol príklady využitia technológie neurónových sietí na kontrolu kvality výrobkov ako vrchol disciplíny strojového videnia.

Günter Sengeis zo spoločnosti EAO sa venoval moderným prvkom zabezpečujúcim komfort v hromadnej doprave – drôtovým aj bezdrôtovým výkonným nabíjačkám a rezervačnému systému.

Poslednou bola odborná prednáška Jordiho Catala, technického riaditeľa Fuji Electric Europe, ktorý ponúkol pohľad do histórie celého Fuji Electric a tiež do histórie spolupráce s firmou Amtek a pripomenul významné výročie spoločnosti Fuji Electric, ktorá vlani slávila 100 rokov svojej existencie.

Spoločenská zábava a prehliadka expozície

Po ukončení odbornej časti prebehlo spoločné fotenie vo výstavnej expozícii centra. V ďalšej časti večera bolo pre hostí pripravené občerstvenie a spoločenský program pokračoval voľnou zábavou a interaktívnou prehliadkou celého areálu VIDA! Akcia sa skončila po 22. hodine poďakovaním všetkým zúčastneným.

Spoločnosť AMTEK si veľmi váži podporu a záujem svojich zákazníkov z Českej republiky i zo Slovenska, zástupcov dodávateľov a médií a úprimne sa teší na ďalšiu spoluprácu.

Viac informácií:
marketing@amtek.cz
www.amtek.cz