Z iných robotických aplikácií bude vystavená aplikácia automatizovaného zvárania a detekcie zvarov. Okrem robotov budú prezentované aj viaceré inovatívne snímače, napr. OptoForce, ktorý je možné považovať za jeden z najlepších v rámci snímania sily robotmi. Okrem štandardných robotických riešení sa návštevníci môžu tešiť aj na biologicky inšpirované roboty, ako šesťnohý škorpión alebo dva humanoidné roboty. Humanoidný robot NAO sa postará aj o zábavnú šou, ktorou isto chytí za srdcia nielen odborníkov, ale aj laickú verejnosť.

Mediálnym partnerom podujatia je ATP Journal.

www.elosys.sk