Potravinový automat, ktorí mladí Michalovčania navrhli a zostrojili, umožňuje vydávať požadovaný tovar osobám, ktoré sú zaevidované v systéme a majú dostatočný kredit. Uplatnenie by mohol nájsť napríklad na menších pracoviskách, kde môže mať každý zamestnanec svoje heslo a kredit, za ktorý si vie vyberať z automatu jedlo či nápoje. Evidovať zákazníkov a dobíjať im kredit môže iba administrátor cez webovú aplikáciu, ku ktorej pristupuje na základe hesla. Autori Patrik Asnaď a Peter Kincel venovali vývoju potravinového automatu 6 mesiacov.

„Autori veľmi dobre zvládli náročný proces výberu produktov z automatu a využili moderný ovládací panel, ktorý umožňuje komfortnú obsluhu,“ zdôvodňuje rozhodnutie o víťazovi predseda komisie Marián Filka, špecialista na distribuované riadiace systémy v spoločnosti Siemens, s. r. o. „Zaujímavé je, že riešenie je využiteľné nielen ako potravinový automat, ale aj pri triedení materiálov či komponentov v procese výroby,“ dodal.
Cieľom súťaže SYGA je dať študentom možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. „Snažíme sa takto pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizačných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na univerzite či v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry,“ povedal Marián Hrica, obchodný riaditeľ pre divízie Digital Factory a Process Industries and Drives spoločnosti Siemens, s. r. o.

"Tento rok sme finále zorganizovali prvýkrát v Košiciach, keďže v regióne východného Slovenska vidíme veľký potenciál na rozvoj priemyslu,“ dodal.
Víťazi súťaže získali motivačné štipendium na štúdium na niektorej zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním a pre svoju školu vyhrali počítač. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie udelila porota, v ktorej okrem zástupcov firmy Siemens sedeli docenti Ján Jadlovský a František Ďurovský z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), aj ďalších šesť ocenení – cenu TUKE, ceny divízií Digital Factory a Mobility spoločnosti Siemens, cenu mesačníka ATP Journal a cenu magazínu Quark.

Cena Technickej univerzity Košice: Meteorologická stanica

Cenu získali Jozef Kromka a Štefan Vojčák zo Strednej priemyselnej školy v Poprade, ktorí sa rozhodli zlepšiť meteorologickú stanicu, ktorú dostali od svojho učiteľa. Cieľom bolo meranie teploty a detekcia dažďa, rýchlosti a smeru vetra v každom ročnom období. Namerané hodnoty sa zobrazujú a archivujú na počítači.

Ceny divízie Digital Factory spoločnosti Siemens: Nápojový automat a Zmiešavač kvapalín

Prvé z dvoch ocenení Siemensu získali Michal Michálek a Jakub Pekný, študenti Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, ktorí zostrojili funkčný model nápojového automatu na varenie kávy. Divízia Digital Factory udelila aj špeciálnu cenu Viktorovi Zaujecovi a Markovi Magáthovi zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, ktorí zostrojili zmiešavač kvapalín.

Cena divízie Mobility spoločnosti Siemens: Vývojový panel VPS7 pre SIMATIC S7-1200

Ocenenie divízie Mobility si odniesol Adam Bodiš zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ktorý simuloval rozličné zabezpečovacie systémy v železničnej doprave, umožňujúce napríklad predísť zrážke dvoch vlakov na jednej koľaji.

Cena mesačníka ATP Journal: Pneumatický triedič obrobkov

Ocenenie odborného mesačníka ATP Journal získali Daniel Gazdačko a Adrián Šurányi. Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove vytvorili zo starej stavebnice pneumatického riadenia triedič, ktorý rozdeľuje obrobky pomocou snímačov na tri typy – kovové, nekovové čierne a nekovové biele.

Cena magazínu Quark: Robotizovaný logistický systém

Za projekt robotizovaného logistického systému získali cenu magazínu Quark Miroslav Erdélyi a Patrik Ďurán zo Strednej odbornej školy v Rožňave. Ich model predstavuje autonómne vozidlá na trojkolesovom diferenciálnom podvozku, určené na automatizovaný rozvoz materiálu vo výrobnom závode. Vozidlá využívajú elektrický pohon a s nadradeným systémom, prípadne aj medzi sebou, vedia komunikovať cez wifi.


www.siemens.sk