Obr. 1: Ing. Milan Raček, riaditeľ Divízie pohonov a automatizácie výroby v ABB, s. r. o., s dvojramenným spolupracujúcim robotom IRB 14000 známym ako YuMi

Cieľom podujatia bola prezentácia technicko-realizačného zázemia robotiky ABB na Slovensku, rozšírenie povedomia o možnostiach využitia robotiky v priemysle a jej výhodách prejavujúcich sa najmä na kvalite výrobkov a znížení výrobných nákladov. Akcia bola výnimočná aj preto, že bol prvýkrát na Slovensku predstavený dvojramenný robot YuMi, ktorý dokáže spolupracovať s človekom. Účastníci si mohli pozrieť priestory firmy, kde sa roboty ABB doslova prebúdzajú k životu.

Čo mohli návštevníci vidieť?

Oblúkové zváranie dvoch robotov IRB 2600, bodové zváranie na robote IRB 6600, funkciu SafeMove na IRB4600, prekladanie potravinárskych výrobkov na výrobnej linke s robotmi IRB 360 (FlexPicker), mobilnú stanicu na čistenie foriem suchým ľadom s integrovaným robotom IRB 1200, lakovací robot IRB 52, servisný kútik IRB 2400 a rôzne riadiace systémy, IRB120 s prípravkami od firmy Schunk, ktorý opracováva výrobok, robot IRB140 s funkciou ForceControl na kontrolu prítlaku pri finálnom opracovaní odliatkov, tiež robot IRB140, ktorý si s návštevníkmi zahral Človeče, nehnevaj sa, a robot IRB 120 píšuci na tabuľu, ktorý naprogramovali študenti Strednej odbornej školy zo Starej Turej. Okrem toho ABB odprezentovalo aj svoj softvér RobotStudio s 3D vizualizáciou pomocou virtuálnych okuliarov Oculus.

Najväčším lákadlom tohto ročníka DOD bol robot IRB 14000, známy ako YuMi. Návštevníci si mohli pozrieť, ako funguje, ale tiež vyskúšať jednoduchosť jeho programovania prostredníctvom obyčajného tabletu. Jeho perspektívy z hľadiska nasadenia v reálnej praxi vidí veľmi pozitívne aj Ing. Milan Raček, riaditeľ Divízie pohonov a automatizácie výroby v ABB, s. r. o.: „V súčasnosti máme množstvo činností v rámci výrobných postupov, ktoré sa vykonávajú manuálne a neustále sa opakujú. Navyše YuMi možno veľmi jednoducho premiestňovať v rámci prevádzky, a to podľa potreby danej výrobnej linky či prevádzky. A pritom je maximálne bezpečný aj z hľadiska spolupráce s človekom.

To, čo robilo túto akciu takou výnimočnou, však bol hlavne osobný prístup k návštevníkom. Technici robotiky ABB, ostrieľaní množstvom zrealizovaných projektov, počas celého týždňa otvorených dverí s odborným výkladom predvádzali roboty ABB a ochotne zodpovedali všetky technické otázky, ale aj otázky spojené s aplikáciou robotov v rôznych priemyselných odvetviach. Vzhľadom na veľký záujem zo strany používateľov z priemyslu a systémových integrátorov vyhradila spoločnosť ABB dva dni len pre študentov stredných odborných a vysokých škôl takisto z celého Slovenska. „Snažíme sa zoznámiť študentov s robotikou už nielen cez internetové videá, ale práve naživo v priestoroch našej spoločnosti. Viac ako 320 študentov, ktorí k nám počas tejto akcie prišli, je dôkazom toho, že záujem o automatizáciu a robotiku medzi mládežou rastie, čo nás teší. Sme presvedčení, že mladí ľudia, ktorí si zvolia svoju profesiu z tejto oblasti, nebudú mať v budúcnosti problém s uplatnením sa na trhu práce. Študenti sú naša budúcnosť, pretože sú to naši budúci dodávatelia, odberatelia a možno naši zamestnanci,“ konštatuje M. Raček.

Na podujatie prišli návštevníci z rôznych priemyselných odvetví, niektorí z veľkých podnikov, iní z menších firiem. „Požiadavky boli rôzne, od jednoduchej manipulácie s materiálom až po komplikované skladanie elektrotechnických výrobkov. V rozhovoroch sa často spomínala efektivita a bezpečnosť,“ rekapituluje podujatie M. Raček. Potešilo ho zároveň aj zistenie, že robotika sa za posledných 10 rokov dostala do povedomia Slovákov, že vedia, čo je priemyselný robot, ako vyzerá, na čo sa používa. „O roboty sa zaujímajú už aj menší výrobcovia, hlavne si vedia zrátať, že aj pre malú výrobu sa robot oplatí. Ľudia, ktorí k nám prišli, už majú jasnú predstavu o tom, čo chcú,“ konštatuje na záver rozhovoru pre ATP Journal M. Raček.

Veľmi pozitívne návštevníci prijali aj to, čo spoločnosť ABB ponúka vo svojich priestoroch – školiace stredisko s ôsmimi robotmi, priestory na realizáciu a testovanie pracovísk pred expedíciou k zákazníkovi a v neposlednom rade aj možnosť osobného stretnutia s technikmi a pracovníkmi servisu ABB.