Už tradične bolo cieľom konferencie poskytnúť najnovšie informácie v oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia, o najnovších postupoch a metódach ich uplatnenia v priemyselnej praxi. Pod nižší počet účastníkov, ako býva zvykom, sa podpísala nepriaznivá ekonomická situácia, no i tak sa na konferencii zúčastnilo viac ako sedemdesiat odborníkov, a to z rôznych odvetví priemyslu, ako je plynárenstvo, energetika, strojárenstvo, ale i školstvo.

Všetky prednášky sa konali v plenárnej sekcii a paralelne prebiehali firemné výstavky, kde bola možnosť individuálne prediskutovať priamo s dodávateľmi diagnostických zariadení možnosť využitia techniky. Medzi vystavovateľmi bola priamo v akcii termovízna technika, kde si každý mohol siahnuť na filtračnú jednotku elektrostatického čistenia olejov, na prístroj na zosovanie a nastavovanie rotorov, ale aj prediskutovať tému o aplikácii bezkáblových snímačov. Obohatením konferencie bol workshop, počas ktorého sa záujemcovia mohli priamo na pripravenej sieti počítačov naladiť na diaľkový monitorovací systém.

Diagnostici si mohli vzájomne vymeniť skúsenosti, ale okrem toho získali aj ďalšie informácie a načerpali novú energiu. Svoje postrehy a otázky môžu poslať na novozriadené diskusné Fórum na stránke www.atdsr.sk. Na základe doterajších ohlasov sú organizátori motivovaní, aby usporiadali aj nasledujúci, 16. ročník, na ktorý už teraz pozývajú všetkých záujemcov o dobré myšlienky a praktické aplikácie.

Oficiálnym mediálnym partnerom podujatia bol ATP Journal.

Ing. Viera Peťková, PhD.
viera.petkova@eustream.sk