„Zaviazali sme sa k tomu, že do roku 2050 dosiahneme v EÚ uhlíkovú neutralitu. A na to by sme sa mali sústrediť,“ povedal hneď na úvod konferencie NEWMATIC Alexander Matušek, prezident ZAP. Podobne ako ďalší rečníci a diskutujúci, ani on nespochybnil ciele, ktoré obsahuje Green Deal a Fit for 55, považujúc za viac ako pravdepodobné, že spaľovacie motory v EÚ v roku 2035 z ponuky výrobcov vypadnú.

V tejto súvislosti si počas dvojdňovej akcie rečníci niekoľkokrát položili otázku, prečo venovať čas a peniaze do niečoho, ako je Euro 7, čo môže priniesť nanajvýš marginálne zlepšenie životného prostredia. Norma Euro 7 navrhnutá Európskou komisiou má ďalej obmedziť splodiny oxidov dusíka a pevných častíc vypúšťaných do ovzdušia. Hoci je okolo normy mnoho vecí doteraz nejasných, mala by vstúpiť do účinnosti už v roku 2025.

Euro 7 bolo tiež hlavným námetom vystúpenia poslanca Európskeho parlamentu Alexandra Vondru. Nazval ho provokatívne Prežije európsky automobilový priemysel rok 2025? Sám si odpovedal, že áno, ale v ohrození je podľa neho jeho konkurencieschopnosť. Euro 7 vidí ako vážnu komplikáciu: „Ak by norma takto prešla, bude to nútiť automobilky naďalej investovať do inovácií spaľovacích motorov a brzdiť inovácie v elektromobilite – alebo ešte horšie: automobilky úplne prestanú lacnejšie spaľovacie autá vyrábať a určitá časť obyvateľov nebude mať na to, aby si nové vozidlo kúpila.“ Podľa Alexandra Vondru už nie je reálne, aby sa prijatiu Euro 7 zamedzilo, ale môže sa podariť normu zmäkčiť.

Podobný názor na normu Euro 7 má aj Robert Kiml, manažér Toyota Motor Manufacturing v Českej republike, viceprezident Sdružení automobilového průmyslu ČR, ktorý okrem iného povedal: „Spoločne musíme hľadať platformu, ako posilňovať európsku konkurencieschopnosť, aby sme neboli v nevýhode proti čínskemu a americkému priemyslu.“

Podľa bývalého ministra financií Ivana Mikloša sa v ekonomike celkovo zvyšuje miera neistoty. Alarmujúce pre Európu navyše je, že zatiaľ čo podiel Číny na svetovej ekonomike vzrastá a podiel USA zostáva rovnaký, európsky podiel na svetovej ekonomike klesá. Problém je o to horší, že Európa už Američanov nezaujíma, pridal k tomu námestník ministra financií SR Marek Mora. Európa sa podľa neho vydesila, keď videla, že USA robí priemyselnú politiku (IRA – zákon o znižovaní inflácie) a odvracia sa od globalizácie. Avšak aj EÚ má pripravené balíky peňazí na podporu ekonomiky, ide len o to, ako budú použité. Priemysel by sa však podľa M. Moru nemal spoliehať na podporu, hlavnú úlohu by mal zohrať trh.

Oliver Grünberg, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, hovoril vo svojej prezentácii o dobrých a zlých reguláciách, pričom do prvej skupiny patrí podľa neho napríklad Green Deal, do druhej Euro 7. Spomenul aj americký IRA, ktorý platí od tohtoročného januára a ktorý využije aj Volkswagen – v Severnej Amerike postaví jednu zo svojich tovární na batérie pre elektromobily. Automobilka ich chce postaviť v dohľadnom čase niekoľko aj na starom kontinente, jedna z nich by mala byť v strednej či východnej Európe. O. Grünberg potvrdil, že tento zámer stále trvá a že Slovensko má v konkurencii ostatných krajín slušnú šancu.

To, že doprava je jedným z najväčších prispievateľov ku klimatickej zmene, pripomenul na začiatku svojej prezentácie k emisiám Heiko Seitz, globálny líder pre e-mobilitu z nemeckej pobočky PwC. Venoval sa porovnaniu jednotlivých druhov bezemisných pohonov. Podľa záverov PwC elektromobilita jasne víťazí. Napriek geopolitickým rizikám H. Seitz očakáva, že transformácia automobilového priemyslu bude rýchlo pokračovať a batériové vozidlá získajú do roku 2035 významný podiel na trhu.

Ako e-mobilita transformuje automobilový priemysel, ukázal na príklade ZF Slovakia predseda predstavenstva tejto spoločnosti Dietmar Weigt. Firma čelí novým výzvam stratégiou Mobilita novej generácie, keď pridáva do svojho výrobného portfólia napríklad elektrifikované prevodovky. ZF je na Slovensku prítomná na šiestich miestach, najväčší závod má v Trnave. Celkom zamestnáva na Slovensku okolo 4 000 ľudí.

Veľkému záujmu sa tešila prednáška Michaely Hletkovej Ploszekovej, členky Komisie environmentálnej legislatívy ZAP SR, s názvom Green Deal a Fit for 55: Nové environmentálne požiadavky – pripravované a schválené dokumenty s dopadom na automobilový priemysel“. Poukázala najmä na kritické dokumenty, ktoré sa vzťahujú alebo čoskoro budú vzťahovať na automobilový priemysel. Nejde len o výzvy vyplývajúce priamo z Fit for 55, ale aj o požiadavky v oblasti spoločenskej zodpovednosti, správy a riadenia podnikov a ekologickej udržateľnosti (ESG) a s tým súvisiaci reporting.

Druhý deň konferencie bol zameraný viac na praktické príklady. Na pódiu vystúpil napríklad Jesse Paegle, riaditeľ riešenia pre oceľ v automobilovom priemysle spoločnosti ArcelorMittal, ktorý prezentoval projekt zefektívňujúci využitie materiálu prostredníctvom systému Multi Parts Integration, keď sa množstvo častí integruje v jedinom komponente zváranom laserom, čím možno dosiahnuť zníženie CO2.

Ďalšia časť programu bola venovaná prezentáciám projektov víťazov Ceny ZAP SR za digitalizáciu v automotive spoločnosti. Odborná porota vybrala ako najlepší projekt digitalizáciu výrobného závodu spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene, cenu odbornej verejnosti získala firma HELLA Slovakia Lighting za projekt riadenia procesu predvýroby a využívania dát a monitoringu.

Paralelne s prednáškami prebiehalo aj niekoľko workshopov a súčasťou konferencie bol aj neformálny program, ktorý bol príležitosťou na výmenu skúseností a nadviazanie nových kontaktov.

Spracované podľa tlačovej správy Zväzu automobilového priemyslu SR.