Súťaže TRD prebiehajú v štyroch kategóriách: Driver A, Driver B, Skladačky robotov a Free style. Usporiadatelia chcú, aby bol každý ročník v niečom lepší ako predchádzajúci. Minulý rok bol úspešne postavený na téme robohranie a na prezentáciách firiem a vysokých škôl. Tento rok sa bude pokračovať v téme robohranie a zamerá sa aj na rodovú rovnosť – prezentovanie úspechov žien vo vede a technike.

Motivácia robohraním

Roboti v budúcnosti nahradia manuálnu aj intelektuálnu činnosť ľudí. Má naša krajina potenciál byť rovnocenným partnerom súčasných technologických veľmocí? V športe platí: podmienkou úspešnej reprezentácie je široká základňa hráčov. Podobne v technike: čím viac mladých ľudí pritiahneme k technickým vedám, tým viac bude špičkových odborníkov.

Preto TRD nejde cestou stanovenia náročného zadania, ktoré by dokázala splniť len úzka skupina študentov. Jeho cieľom bolo aj je pritiahnuť čo najširší okruh aj začínajúcich robotikov. Krédom podujatia je motivácia. Pritiahnuť mladých ľudí k technike a presvedčiť ich, že správnou cestou nie je realizovať myšlienky iných ale hľadať, navrhovať a realizovať riešenia vlastné.

Robotika a technika všeobecne môže deti na základných a stredných školách baviť. Vysoké školy im dajú detailné odborné znalosti, ktoré odovzdajú v praxi. Preto sú na TRD nadväzujúce prezentácie vysokých škôl, na ktoré nadväzujú svojimi prezentáciami komerčné firmy. Ukazujú žiakom, že ich znalosti sú využiteľné a pracovný trh si takýchto odborníkov vyslovene žiada a dokáže ich výborne ohodnotiť.

Desiaty ročník robotického dňa, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa koná počas dvoch dní, pričom druhý deň je súťažný. Srdečne Vás na sviatok robotiky v Trenčíne pozývame a spolu s posledným kozmonautom na Mesiaci Andrew Cernanom prajeme TRD veľa úspechov.

Podrobné informácie s pravidlami súťaže a s registračným formulárom sú na www.sostn.sk.

ATP Journal je mediálny partner podujatia.