Už letmý pohľad dovnútra trenčianskeho výstaviska dosvedčil, že cieľ podujatia – popularizácia vedy a techniky medzi mladými ľuďmi na Slovensku – sa organizátorom podarilo splniť. Nad podujatím mali osobnú záštitu Predseda samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.

Počas dvoch dní medzi sebou súťažili robotické krúžky z 39tich základných a stredných škôl z celého Slovenska a z Českej republiky. Na výstavnej ploche predstavili svoje riešenia z oblasti robotiky aj partneri podujatia – vysoké školy a potenciálni zamestnávatelia zameraní na automatizáciu a strojárstvo.

Ešte pred oficiálnym vyhlásením výsledkov v štyroch hlavných kategóriách sa na Trenčianskom robotickom dni podpísalo Memorandum o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, SOŠ Trenčín a spoločnosťami z Trenčianskeho regiónu.


Jedného z členov organizačného tímu Trenčianskeho robotického dňa - Ing. Vladimíra Bobota zo Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne, sa mi podarilo „odchytiť“ tesne pred ukončením súťažných disciplín. 

TRD je dvojdňové podujatie. Čo sa na výstavisku odohrávalo prvý deň?

Včerajší deň bol zameraný skôr na prípravné práce. Študenti si mohli vyskúšať funkcionality svojich robotov na pripravených dráhach. Súčasťou tzv. testovacieho dňa boli aj sprievodné akcie pre študentov, ktorí si mohli vyskúšať gravírovanie laserom, vytlačiť plastové objekty na 3D tlačiarňach alebo sa len tak povoziť na segwayoch.

Sme tesne pred ukončením súťažných disciplín. Ako prebiehal dnešný program?

Od 9:00 sa súťaží v troch kategóriách: Driver, Freestyle a Skladačky. Kategória Driver sa delí na a) a b), pričom jedna z tratí je komplikovanejšia – obsahuje nadjazd a pieskovú prekážku. Najrýchlejší robot vyhráva. V druhej kategórii Freestyle si môžu žiaci vyrobiť akéhokoľvek robota. Posudzuje sa hlavne dizajn a funkčnosť. V kategórii skladačky žiaci tvoria robotov zo stavebníc, či už je to Lego alebo Merkúr a podobne. Uvidíme ako sa rozhodnú porotcovia.

Celé podujatie sprevádzajú dve zaujímavé podtémy: Žena vo vede a technike a Robohranie.

Na pódium sme pozvali zástupkyne nežného pohlavia z univerzít a z praxe. Cieľom bolo ukázať, že aj ženy sa dokážu v tomto technickom odvetví presadiť. Veľakrát ženy v kreativite dokážu zahanbiť chlapov. Akurát im muži nedávajú toľko šancí. Chceme ukázať, že technika je príťažlivá bez ohľadu na pohlavie. Robohraním chceme na fyzikálnych pokusoch a na hraní s technikou ukázať zaujímavé zákutia techniky. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho, ale keď sa do toho študent zahryzne, otvoria sa mu ďalšie možnosti. Chceli sme žiakom ukázať zaujímavú cestu, po ktorej sa môžu pustiť.


Dozvedel som sa, že National Instruments je už na Trenčianskom robotickom dni stálica. Zástupca NI pre Slovenskú republiku, Peter Brieška nám poskytol krátky rozhovor.

Kedy dostal National Instruments prvú pozvánku na robotický deň? Ako sa podujatie zmenilo?

Prvú pozvánku na Trenčiansky robotický deň sme dostali asi pred ôsmymi rokmi. Voľakedy to bývalo komorné podujatie v športovej hale s dvomi firmami. Teraz sa to pekne rozrástlo. Počul som, že dnes je zaregistrovaných takmer 100 súťažných robotov. V súčasnosti je to už celoslovenská súťaž. Pre National Instruments je to dôležité podujatie, pretože do robotiky máme čo povedať. Jedna naša produktová rada je zameraná na študentov a akademickú obec. Pre študentov som doniesol robota, v ktorom je použitý práve náš akademický produkt myRio. Je to univerzálna programovacia jednotka, ktorá sa dokáže uplatniť pri výučbe aj pri základnej automatizácii. Je to náš príspevok ku podtéme Robotvorenie. Trenčiansky robotický deň je príjemným prekvapením každý rok.


Na Trenčianskom robotickom dni sa nachádzal aj stánok spoločnosti SCHUNK Intec, kde sme poprosili o rozhovor riaditeľa pobočky, Ing. Františka Jantošku.

Prečo je SCHUNK Intec na Trenčianskom robotickom dni?

SCHUNK prišiel ukázať žiakom a študentom, až kam sa môžu dostať svoju prácou a s akými zariadeniami môžu pracovať v budúcnosti. Chceme priblížiť študentom reálny svet technológií hravou formou. My sme doniesli robota, ktorého základná mobilná platforma bolo skonštruovaná študentmi na STU v Bratislave. Celá platforma, či už hardvér, softvér alebo riadenie, je prácou študentov. SCHUNK dodal „iba“ robotické rameno. Toto robotické vozidlo so snímačom Kinect sa dokáže autonómne pohybovať v priestore, dokáže nájsť tenisovú loptičku a vie sa vrátiť na svoje miesto. Teraz ho na fakulte používajú na skúmanie servisnej robotiky a pri príprave dizertačných, diplomových a bakalárskych prác.

V pavilóne so školami som si všimol, že podporujete stredné školy aj inak. Mohli by ste to konkretizovať?

Práve minulý rok sme podporili Strednú odbornú školu Pod Sokolicami, s ktorou už máme úzku spoluprácu. V rámci zlepšenia vybavenia na učebnom odbore automatizácie sme im venovali dvojosový manipulátor. Tento rok pridáme snímače, aby si mohli vyrobiť samostatné riadenie pripojiteľné k reálnemu stroju. Spomínaný manipulátor je reálny produkt, čiže študenti budú mať hlbšie skúsenosti s prácou na reálnych zariadeniach, a tým pádom aj väčšiu šancu sa zamestnať.V kategórii Driver A získal Cenu primátora mesta Trenčín žiak Martin Stotka zo SOŠ Handlová s robotom Cruiser. V kategórii Driver B získal Cenu riaditeľa SOŠ Pod Sokolicami žiak Jakub Jančo zo ZŠ s MŠ Samuela Timona s robotom RCX 1.Cenu Ministra školstva, vedy a výskumu a športu SR v kategógii Free Style získal žiak Michal Košík zo SPŠ elektrotechnická Piešťany s robotom AWB15. Na záver, v kategórii Stavebnice robotov získali Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja žiaci Marco Pinter a Richard Baláž zo ZŠ Gábora Bethlena, Nové Zámky s robotom Chemik. Kompletné výsledkové listiny a viac informácii o podujatí môžete nájsť na stránkach www.trencianskyrobotickyden.sk .