Trenčiansky robotický deň 2019

Stredná odborná škola v Trenčíne zorganizovala na začiatku apríla tohto roku už 14. ročník obľúbenej súťažnej prehliadky riešení študentov, tentoraz s podtitulom Ekorobotika a Priemysel 4.0.
Trenčiansky robotický deň 2019

Celkovo 55 tímov zo základných a stredných škôl, z ktorých piati prišli zo zahraničia, predstavilo 181 robotov. Cieľom podujatia je podľa samotných organizátorov popularizácia vedy a techniky medzi mladými ľuďmi na Slovensku a poskytnutie priestoru technicky zdatným žiakom s vlastnými nápadmi a riešeniami, aby si mohli navzájom zmerať sily v rôznych súťažných kategóriách a zároveň sa prezentovať pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov, ktorí aj tento rok v hojnej miere podporili toto tradičné podujatie.

Podujatie bolo rozdelené do štyroch základných kategórií a tie do ďalších sekcií pre študentov do 16 a nad 16 rokov. V kategórii Follower Easy sa predstavilo 81 robotov, Follower Hard 44 robotov, Dolt! 19 robotov a v kategórii Free Style zaujalo návštevníkov 37 robotov.

Z výsledkov, ktoré nás zaujali

Výhru v kategórii Follover Easy pre žiakov stredných škôl získal za dve ocenenia Anton Janík zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne. Ešte presvedčivejšie si počínali študenti zo SOŠ elektrotechnickej v Žiline, ktorých roboty zobrali všetky tri ocenenia v kategórii Follower Hard. O tom, že robotika nechytá za srdce len chlapcov, svedčí aj čisto dievčenský tím z osemročného Gymnázia Bilíkova z Bratislavy, ktorý v silnej konkurencii v kategórii Dolt! získal so svojím robotom Tatianka skvelé 2. miesto.

Viac záberov z podujatia, videogalériu, ako aj kompletné výsledky v jednotlivých kategóriách nájdete na uvedenej stránke podujatia.

www.trencianskyrobotickyden.sk