Pre vedeckú, odbornú a spotrebiteľskú verejnosť prichádzajú nové výzvy, ktoré sú zamerané na vedný odbor tribológie a tribotechniky. Ide o úlohy, ktoré súvisia s organizáciou tribotechnických zariadení a mazacích služieb v oblasti výrobných, energetických, dopravných podnikov, pre vytváranie podmienok aplikácie tribotechnickej diagnostiky, ako aj na prípravu odborného personálu. Cieľom workshopu je zoznámiť účastníkov o správnej aplikácii a ­vývoji kvalitného maziva, monitorovaní stavu kvality olejov, starostlivosti a ošetrovaní počas prevádzky.

O aplikácii tribotechnických poznatkov, pre dosiahnutie minimálnej energetickej ­náročnosti, ­predĺžení životnosti aplikovaných mazív a tým i zlepšenie ekonomických výsledkov podnikateľských aktivít. Program workshopu bude zameraný aj na stroj ako taký z pohľadu mikrosveta mazacieho oleja. Cieľom tohto workshopu je tiež upozorniť na najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri starostlivosti tribotechnických systémoch.

Z prednášok, ktoré na seminári odznejú, vyberáme:

Tribotechnika a jej zaradenie v procese prevádzky a údržby technických zariadení
Ing. Viera Peťková, PhD., eustream, a.s. Nitra

Tribológia – základné informácie o trení, opotrebení a mazaní
prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., TU Žilina

Priemyselné mazivá, ich vlastnosti a manipulácia s nimi
Ing. Jozef Stopka, TRIBEX, s.r.o. Bratislava

Tribotechnická diagnostika olejov – hodnotenie kvality maziva, metódy hodnotenia
Ing. Milena Kureková, InterTriboDia, s.r.o. Tlmače

Tento workshop bude prínosom pre všetkých, ktorí s mazivami pracujú, používajú ich vo výrobe, ale aj v údržbe, tribotechnikom v podnikoch, technológom a technikom, pracovníkom technického rozvoja, technickým laborantom, konštruktérom, pedagógom v technických oboroch na stredných i vysokých školách. V neposlednom rade by sme privítali aj odborníkov z priemyselných odvetví výroby, energetiky, plynárenstva, dopravy, automobilizmu, ako aj z oblasti poľnohospodárskej techniky. Workshop môže byť aj prvým krokom pre získanie certifikátu pre pracovníkov v oblasti tribotechniky. Mediálnym partnerom podujatia je ATP Journal. Uzávierka prihlášok je 17.9.2012.

Informácie o konferencii s programom a záväznou prihláškou sú uvedené na internetovej stránke www.spla.sk