V prvý deň konferencie zaujali svojimi prednáškami zástupcovia automobiliek vyrábajúcich autá na Slovensku – Volkswagen AG a PSA Peugeot Citroën. Martin Goede, šéf plánovania a rozvoja technológií z Volkswagen AG hovoril o trendoch a výzvach, ktoré v súčasnosti stoja pred výrobcami automobilov. Ťažisko jeho prezentácie sa sústredilo na vysvetlenie princípov modularizácie produktov a výroby, ktorých cieľom je priniesť nižšie náklady na vývoj, nižšie výrobné náklady, zlepšenie riadenia zložitosti, zníženie materiálových nákladov ako aj skrátenie času výroby.

To by v koncerne VW mali zabezpečiť nové stratégie označované ako MQB (Modularer Querbaukasten), čo sa dá preložiť ako modulárna matica prvkov použiteľná naprieč viacerými platformami  a MLB (Modularer Längsbaukasten), čo znamená modulárna pozdĺžna matica. Prioritou pri vývoji vozidiel v najbližšom období bude podľa spoločnosti VW ich čo najnižšia váha ako aj prechod od doteraz používaných oceľových materiálov na inovatívne štruktúry pozostávajúce z viacerých materiálov. Svojimi víziami kontroval aj Jerome Soutumier, technický riaditeľ PSA Peugeot Citroën.

Ten ako za jeden z hlavných cieľov spoločnosti do roku 2020 považuje stať sa svetovým lídrom vo výrobe v segmente B áut. PSA by k tomu mali pomôcť konkurencieschopné ceny a riadenie kvality, čo by malo zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich postavenia na trhu. Nemenej zaujímavé boli aj prednášky ďalších odborníkov – docenta Jána Lešinského zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý hovoril o nových trendoch a inováciách v automobilovom priemysle či vedúceho oddelenia Nové materiály a technológie Ústavu materiálov a technológií strojov SAV Dr. Ing. Františka Simančíka, ktorý zase pripomenul prítomným, akým významným materiálom je aj pre automobilový priemysel horčík.  

Atraktívnou prezentáciou počas konferencie bola aj prednáška pána Štefana Kleina o jeho lietajúcom Aeromobile. O budúcnosti automobilového dizajnu hovoril mladý dizajnér pán Branislav Maukš zo spoločnosti Aufeer Design, ktorý pred tým niekoľko rokov pracoval v dizajnérskom centre Pininfarina. Dvojdňovú konferenciu doplnila aj televízna debata niektorých prednášajúcich, kde sa mohli aktívne zapojiť aj prítomní účastníci. Túto debatu ako aj celé podujatie moderoval Peter Bielik, zástupca šéfredaktora televízie TA3, ktorá bola podobne ako ATP Journal jedným z mediálnych partnerov tohto podujatia.