Obr. Ing. František Jantoška (vľavo) a profl. Dr. Ing. Miloš Oravec (vpravo).

22. marca 2016 sa začala ďalšia kapitola Národného centra robotiky. Spoločnosť SCHUNK Intec s.r.o. zapožičala centru špičkové robotické rameno LWA 4P 6KG 6DOF. Ide o rameno so šiestimi stupňami voľnosti s váhou 12 kg a nosnosťou 6 kg. Prestrihnutím pásky ho odovzdal riaditeľ firmy SCHUNK Intec s.r.o., Ing. František Jantoška dekanovi FEI STU prof. Dr. Ing. Milošovi Oravcovi.

"Na pôde Národného centra robotiky sme sa zišli kvôli slávnostnej udalosti. Naša spoločnosť zapožičala robotický manipulátor LWA 4P Národnému centru robotiky v Bratislave. Je to len začiatok dobre rozbehnutej spolupráce. Doterajšie výsledky NACERO nás presvedčili a preto sme im ponúkli robotické rameno, jediné svojho druhu v strednej Európe, na zapožičanie zdarma."

Ing. František Jantoška, riaditeľ SCHUNK Intec s.r.o.

Toto robotické rameno so šiestimi stupňami voľnosti je napájané 24 V a funguje na robotickom operačnom softvéri (ROS). Súčasťou príslušenstva je aj silovomomentový snímač a mechatronický uchopovač. Rameno je zložené z troch tzv. powerballov (špeciálnych kĺbov, ktoré dokážu rotovať v dvoch osiach). Prvou úlohou študentov bude vytvoriť aplikácie pod ROS-om, následne chcú riadiť robota cez grafické prostredie a finálnym cieľom je praktické riešenie zadania z praxe pre spoločnosť SCHUNK.

Jednou z výhod ROS v rámci akademického prostredia je, že obsahuje predpripravené balíky kinematiky, mapovania priestoru, rozlišovania objektov alebo vytvárania oktomáp. Robotické rameno používa tri zbernice privedené do PC cez USB prevodník. Kontroléry sú už naprogramované a k tomu sa dajú prispôsobovať ROS aplikácie, ktoré vedia s ramenom priamo hýbať (napríklad balík MoveIt!).

"Našou hlavnou úlohou bude vytvoriť aplikácie pod robotickým operačným systémom. Začneme najprv náučnými aplikáciami, aby sme získali prehľad o presnosti a efektivite pohybu a následne podľa požiadaviek trhu to budeme aplikovať na reálne potreby v priemyselnej oblasti. Veľkú výhodu pre nás predstavuje opensource podstata ROS a jeho jednoduchá aplikovateľnosť na LWA 4P."

Miroslav Kohút,  študent na FEI STU Bratislava

Základné parametre robotického ramena SCHUNK LWA 4P

  • Mobilný s váhou iba 12 kg
  • Pomer hmotnosť/nosnosť 2 : 1
  • Nízka spotreba energie pri napájacom napätí 24 V
  • Kompletná integrácia riadiacej, regulačnej a výkonovej elektroniky bez potreby rozvádzača
  • Podporuje aj opensource robotický operačný systém
  • Vysoký krútiaci moment, krátke doby cyklu

"Už dávnejšie sme si povedali, že sa nemôžeme len pozerať, čo robia v zahraničí, napr. v Amerike. Všetky naše projekty končili v zásuvke. Univerzita musí spolupracovať s priemyslom. Firmy majú peniaze a univerzita nápady. Spolupráca so spoločnosťou SCHUNK začala na Trenčianskom robotickom dni, kde sa pánovi riaditeľovi páčili naše robotické aplikácie. Spolupráca vyvrcholila dnes dodaním špičkového robotického manipulátora. My sme radi, že túto techniku máme v centre. Študenti sú radi, že na tejto techniky môžu pracovať. A firma je rada, že vzniknú nové aplikácie."

doc. Ing. František Duchoň, PhD., predseda NACERO

Pre NACERO predstavuje tento robotický manipulátor len začiatok. Medzi ďalšie plány patrí montáž vo výrobe pomocou mobilných robotov alebo tlač kompozitných materiálov pomocou robotického ramena s pojazdom. Robot by tak dokázal obhospodáriť 12 x 5 metrov a vytlačiť aj karosériu auta. Karta sa začína obracať a firmy prichádzajú s konkrétnymi požiadavkami z priemyslu, ktoré im pomáha centrum riešiť.

-mk-