Prostredníctvom vybraných prezentujúcich sa tento cieľ podarilo naplniť. Z praxe prijali pozvanie a v rámci prvého dňa konferencie odprezentovali svoje príspevky zástupcovia firiem GS1 Slovakia, Kodys Slovensko, s. r. o., VTP Žilina, HL, ako aj talianska firma ATON, s. p. a. V rámci akademického prostredia to boli zástupcovia Univerzity Pardubice, VŠB Ostrava – ILAB a, samozrejme, Žilinskej univerzity v Žiline. Tá bola zastúpená predovšetkým zamestnancami Katedry spojov a členmi AIDC laboratória, ktorí prezentovali aplikačné výsledky v rámci druhého dňa priamo v AIDC laboratóriu.

Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská pošta, a. s., Česká pošta, s. p., a ďalší odborníci v oblasti Auto ID. Na záver konferencie boli účastníci vyzvaní, aby sa zúčastnili prieskumu spokojnosti s konferenciou DoNT 2012, ktorý nám ako organizátorom a členom vedeckého výboru nastaví zrkadlo a ­umožní ešte kvalitnejšie zorganizovať DoNT 2013. Otázky boli zamerané na odbornú stránku konferencie, celkový prínos, ­organizačnú ­stránku a nechýbala ani otázka týkajúca sa výberu ­najlepšej ­prezentácie, ako aj stanovenia problematík, ktorými by sme mali našu ­konferenciu obohatiť. Výsledky tohto prieskumu prinesieme v niektorom z nasledujúcich čísiel.

 

doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1, 010 26  Žilina