Angela Marten, projektová manažérka veľtrhu electronica, je potešená: „Podporujeme požiadavky branže nielen poskytnutím haly, ale tiež novými prvkami, ako sú Embedded Plattforms Village a electronica Start-Up Platform.“ V dôsledku toho vznikne nové členenie: oblasť plošných spojov, ostatných neosadených nosičov a EMS budú teraz kompletne rozmiestnené v halách B4 a C4. Hala C susedí bezprostredne so severným vchodom. Napájanie nájde svoj záchytný bod v halách A3 a A3. Elektromechanika/systémové periférie budú umiestnené v halách B2 a B3.

Novinka: Embedded Platforms Village

Na spoločnej ploche môžu vystavovatelia ukázať svoje know-how a tiež sa podeliť o svoje znalosti s odbornou komunitou na konferencii Embedded Platforms. Tá sa koná v tlačovom stredisku Ost v dňoch 9. a 10. novembra.

Nová oblasť Start-up na najväčšom svetovom veľtrhu

S platformou Start-up predstaví veľtrh v spolupráci s časopisom Elektro prvýkrát fórum, ktoré na jednom mieste spája inovačné schopnosti a vysokú kompetenciu riešenia novo vznikajúcich projektov s priemyslom.

IT2Inddustry@electronica 2016

Po úspešnom spustení na veľtrhu electronica 2014, vtedy ešte ako konferencie, predstaví v tomto roku IT2Industry vo vlastných výstavných priestoroch výrobky a služby týkajúceho sa priemyselného internetu vecí. K témam medzinárodného veľtrhu a Open Conference týkajúcich sa inteligentného digitálneho zasieťovaného prostredia patria okrem iného Smart Factory, komunikácia M2M, priemyselný softvér a systémy, spracovanie veľkého objemu údajov a priemyselná bezpečnosť IT. IT2Industry sa koná súbežne s veľtrhom electronica v dňoch 8. až 11. novembra na mníchovskom výstavisku.

Vystavovatelia zo Slovenska

Na výstave electronica 2016 sa predstavia spoločnosti aj zo Slovenska v spoločnom stánku organizovanom Zväzom elektrotechnického priemyslu (ZEP). Do zoznamu prihlásených vystavovateľov patria: GAMAaluminium, s. r. o., QESS, s. r. o., TESLA Liptovský Hrádok, a. s. S vlastným stánkom sa na veľtrhu electronica 2016 predstaví aj bardejovská spoločnosť 2J, s. r. o.

www.electronica.de