Tí počas štyroch dní trvania veľtrhu prezentovali budúcnosť elektroniky a predviedli riešenia orientované na aplikácie ťažiskovo zamerané na inteligentné a energeticky účinné riešenia pre oblasť uskladnenia energie, LED technológií a inteligentných rozvodných sietí. Posledná spomínaná oblasť bola aj hlavnou témou okrúhleho stola, v rámci ktorého diskutovali zástupcovia významných výrobcov elektronických komponentov, napr. STMicroelectronic, NXP Semiconductors, Freescale Semiconductors a Infineon Technologies. Priemysel sa na základe výsledkov veľtrhu pozerá do roku 2013 s optimizmom. Potvrdil to aj Christoph Stoppok, výkonný riaditeľ Asociácie elektronických prvkov, systémov a PCB v rámci ZVEI.

„Po malom poklese očakávame medziročný rast trhu s elektronickými prvkami o 4 % na úroveň 480 mld. USD. A predpovede naznačujú ďalší rast v predaji prvkov v globálnom pohľade.“ Takmer všetci návštevníci (95 %) hodnotili veľtrh ako dobrý až ­výborný. Viac ako 200 návštevníkov z Dánska, Fínska, Thajska či USA navštívilo aj prvý ročník konferencie o zabudovaných platformách (embedded platforms), kde získali informácie o prístupoch a riešeniach ohľadom ich vývoja. Jedným z príkladov bolo využitie technológií na báze WLAN pre motory v automobiloch, ktoré budú môcť vzájomne komunikovať, a to aj pri vysokých rýchlostiach.

Ďalší ročník veľtrhu electronica sa uskutoční v Mníchove 11. – 14. 11. 2014.

www.electronica.de