„Vystavovatelia prejavili záujem prezentovať návštevníkom čo ­najviac inovácií a bienále je na to veľmi vhodným nástrojom,“ vysvetľuje Patrick Schwarzkopf, vedúci predstaviteľ Asociácie priemyselného spracovania obrazu VDMA, ktorá je odborným a organizačným partnerom veľtrhu. Veľtrh VISION 2012 oslávil v novembri minulého roku 25. výročie od svojho založenia, pričom práve v minulom roku sa uskutočnila najväčšia a najúspešnejšia výstava v celej histórii tohto podujatia. „Dvojročný cyklus ­ponúkne návštevníkom ešte vyššiu pridanú hodnotu. Uvidia podstatne viac svetových premiér,“ uviedol Dr. Olaf Munkelt, výkonný riaditeľ spoločnosti MVTec.

VISION bude aj po zmene na dvojročný cyklus umiestnený v hale 1 (L-Bank Forum), čo by pri ročnom cykle nebolo možné. Z tohto pohľadu to bola príležitosť na zmenu cyklu. Výstavnícky kalendár sa takto uvoľní aj pre tých vystavovateľov, ktorí sa čoraz väčšmi zaujímajú o špecializované veľtrhy zamerané na špecifické produkty a riešenia. Táto zmena je vítaná všetkými dotknutými stranami. „To, samozrejme, povedie k vyššej efektivite pre vystavovateľov aj návštevníkov. A veľtrh VISION si posilní pozíciu vedúcej platformy na prezentáciu inovácií v oblasti priemyselného spracovania obrazu,“ uvádza Florian Niethammer, projektový manažér veľtrhu VISION.

Avšak ozývajú sa aj niektoré menej nadšené hlasy: „Ročný cyklus bol pre nás aj mnohých iných vystavovateľov ideálny. Napriek tomu podporujeme rozhodnutie zmeniť to na bienále. Vnímame VISION z pohľadu jeho ďalšieho vylepšovania, ktoré povedie k ďalšiemu zvýšeniu jeho prestíže a dôležitosti na medzinárodnom trhu, čo je v súčasnosti priorita číslo jeden,“ uviedol Dr. Klaus-Henning Noffz, riaditeľ spoločnosti Silicon Software. VISION 2014 sa uskutoční na stuttgartskom výstavisku v L-Bank Forum od 4. do 6. novembra 2014.

Bližšie informácie o veľtrhu možno získať aj v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore na adrese www.dsihk.sk

www.messe-stuttgart.de/VISION