Témy konferencie budú už tradične z oblasti diagnostiky, údržby a starostlivosti o stroje a zariadenia v strojárenskom, elektrotechnickom a pod. priemysle. Keďže ATD SR okrem propagácie technickej diagnostiky rozvíja aj systém certifikácie odborného personálu, v predvečer podujatia sa uskutoční stretnutie všetkých viac ako sto certifikovaných pracovníkov v oblasti vibrodiagnostiky, tribodiagnostiky a infračervenej diagnostiky. Pre efektívnu aplikáciu týchto metód sú rozhodujúce skúsenosti a zručnosti pracovníkov, ktorí ich vykonávajú, a vždy užitočná výmena informácií.

Využitie metód technickej diagnostiky predstavuje jeden zo základných nástrojov účinného eliminovania nežiaducich stavov zariadení. Budúcnosť priemyslu na Slovensku je v nových progresívnych technológiách, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu výrobkov, v znižovaní energetickej závislosti a vo väčšom využívaní domáceho vedecko-technického potenciálu. Preto pozývame všetkých, ktorí majú záujem o skvalitnenie a zefektívnenie svojej práce, zlepšenie riadenia firmy, svoj osobný rast a rozvoj, aby sa prišli pozrieť a nazbierali nové skúsenosti alebo sa pochválili vlastnými úspechmi. Informácie a prihlášku nájdete na stránke www.atdsr.sk.

Online registrácia na konferenciu

Organizátori sa tešia na vašu účasť.