Podujatie známe svojou kvalitnou zostavou odborných prednášok a špičkových rečníkov z celého sveta, sa stalo centrom pre budovanie vzťahov, zdieľanie progresívnych nápadov, technológií a stratégií, ktoré formujú budúcnosť digitálnej bezpečnosti malých aj veľkých podnikov.

Qubit Conference® sa stala povinnou udalosťou pre odborníkov, ktorí chcú sledovať najnovšie trendy a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vďaka čomu z roka na rok rastie nie len počtom účastníkov, ale aj vplyvom na odvetvie.

Konferencia každoročne privíta viac ako 500 účastníkov z desiatok krajín, z čoho v priemere až 44% tvoria noví účastníci, ktorí hľadajú inovácie a výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podľa posledného prieskumu spokojnosti Qubit Conference®, 100% účastníkov s hrdosťou uvádza, že by konferenciu odporučili každému, kto hľadá výnimočné skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Odhaľovanie trendov, riešení a jedinečná príležitosť pre networking

Digitálne trendy, ale aj hrozby s nimi súvisiace, sú vždy v centre pozornosti. Konferencia pravidelne hostí predstaviteľov technologických spoločností, ktoré sú na čele inovácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prezentácie a workshopy sa zameriavajú na predstavenie revolučných riešení, ktoré menia paradigmu v boji proti kybernetickým hrozbám.

Účastníci tak môžu očakávať konkrétne príklady implementácii a návody, ako tieto inovácie integrovať do svojich bezpečnostných stratégií, a to nie len teoreticky, ako poslucháč v hľadisku, ale aj prakticky, prostredníctvom interaktívnych workshopov, kde si každý účastník môže vyskúšať implementáciu nových technológií a riešení, čo poskytuje nespočetné príležitosti na získanie nových schopností a pochopenie ich praktických využití.

Qubit Expo zas predstavuje spoločnosti, ktoré prinášajú najnovšie inovácie v oblasti softvéru, hardvéru, analýzy dát a ďalších oblastí, ktoré posúvajú hranice toho, čo je možné v digitálnej bezpečnosti. S rýchlymi technologickými pokrokmi, prichádza aj jedinečná príležitosť pre networking. Diskusie a workshopy poskytujú účastníkom príležitosti vytvárať nové pracovné či obchodné spojenia.

Qubit Conference® je nepochybne udalosťou, ktorá posúva hranice poznatkov, inovácií a networkingu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dokazuje to aj posledný prieskumu spokojnosti Qubit Conference®, v ktorom výrazná väčšina, až 97% účastníkov prejavuje záujem zúčastniť sa aj ďalších workshopov a školení, ktoré spoločnosť Qubit pripravuje v blízkej dobe. Zároveň, až 94% účastníkov potvrdzuje, že všetky edukačné aktivity Qubit Conference® sa venujú aktuálnym trendom. Okrem toho, pre viac ako 4/5 účastníkov (83%) predstavuje konferencia výbornú príležitosť na vytváranie nových pracovných vzťahov či získavanie potenciálnych zákazníkov.

Po prvýkrát na pódiu kyber ochrana aj pre malé a stredné podniky

Qubit Conference® rozhodne potvrdzuje svoju pozíciu popredného technologického eventu v strednej Európe. Na jeseň odštartovala sériu webinárov a školení kybernetickej bezpečnosti pre malé a stredné podniky (MSP). Táto iniciatíva zodpovedá narastajúcej potrebe zabezpečenia digitálnej infraštruktúry pre menšie podniky, ktoré sú čoraz viac vystavené komplexným kybernetickým hrozbám.

Diskusia na pódiu bola bohatá na expertízne pohľady od odborníkov, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s kybernetickou ochranou. Témou diskusie boli nielen aktuálne hrozby, ale aj konkrétne stratégie a nástroje, ktoré môžu MSP implementovať na zvýšenie svojej kybernetickej odolnosti. Záverečný diskusný panel ponúkol prítomným MSP neoceniteľnú príležitosť priamo interagovať s odborníkmi a získať konkrétne rady pre svoje individuálne potreby.

Rok 2024 otvorí debatu ľudského dotyku v pokročilých technológiách

Qubit Conference® dokazuje, že je viac než len jednorazová udalosť. Organizátori už oznámili plány na rozšírenie a posilnenie komunity, ktorá vzniká v rámci konferencie. Súčasťou toho bude aj pravidelná séria workshopov a stretnutí, ktoré umožnia odborníkom na kybernetickú bezpečnosť, IT a inovácie udržiavať si kontakty a spolupracovať aj po skončení samotnej konferencie.

Ako uvádza Senior Event Producer Qubit Conference® Katarína Gamboš, „Rok 2024 neprinesie len nový začiatok, ale aj revolúciu v tom, ako vnímame a integrujeme ľudský dotyk do pokročilých technológií. Téma nadchádzajúcej Qubit Conference® Prague 2024, "Bringing humans back to cyber," zavádza do diskusie hodnotu ľudského faktora v ére, kde sa technologický pokrok pohybuje neuveriteľnou rýchlosťou. "Bringing humans back to cyber" nie je len heslo, ale zároveň príležitosť pre odborníkov z celého sveta zdieľať svoje pohľady a nápady na to, ako by sme mali vnímať a začleniť ľudský faktor do technologických inovácií. Na Qubit Conference® Prague 2024 si dávame za cieľ otvoriť diskusiu o tom, ako môžeme my, ako jedinci zabezpečiť, aby technologický pokrok prispieval k prospechu celej spoločnosti a zachovával etické normy.“

www.qubitconference.com