Neoddeliteľnou súčasťou kancelárskych balíkov sú klávesové skratky, online pomocník, automatické zvýrazňovanie chýb a schopnosť premiestňovať obsah medzi aplikáciami. Výrobcovia strojov chcú podobný spôsobom dosiahnuť zjednodušenie všetkých výrobných krokov v celom výrobnom procese. Aj preto sa spoločnosť Rexroth rozhodla zmeniť prístup k inžinierskym riešeniam. „Inžinier“ a „skratky“ nie sú vo všeobecnosti spájané, použitie inteligentných nástrojov na zefektívnenie projektov a realizácie úloh môžu ponúknuť nové druhy „zlepšení“. Vďaka týmto inovatívnym nástrojom pre „asistovaný vývoj“, môžu výrobcovia strojov a systémoví integrátori dosiahnuť cieľ oveľa rýchlejšie.

Zlepšenie 1: Štandardizované inžinierske prostredie pre všetky úlohy

Štandardizované technické prostredie pre všetky úlohy – od plánovania, programovania až po uvedenie do prevádzky a diagnostiku – zlepšuje čitateľnosť a zjednodušuje vývoj. Údaje sú zaznamenané iba raz a sú k dispozícii pre všetky softvérové nástroje. Podobne ako v kancelárskom balíku, aj tu funguje jednoduché premiestňovanie obsahu medzi aplikáciami. Zlepšenie znižuje chybovosť a eliminuje dodatočné školenia.

Zlepšenie 2: Použitie šablón pre modulárny softvér

Program, ktorý poskytuje modulárnu softvérovú štruktúru rozdeľuje projekty do niekoľkých modulov, čím zvyšuje prehľadnosť. Vďaka modulárnej stavbe sú stanovené úlohy rýchlo spracované.

Zlepšenie 3: Zosúladenie dostupnej kapacity s projekčným tímom

Projekt treba riešiť paralelne s ohľadom na aktuálnosť údajov, miesto nie je dôležité. Nové verzie riadiaceho systému ukladajú všetky zmeny vrátane času a používateľského mena. Zložité projekty takto dosiahnu vysokú kvalitatívnu úroveň.

Zlepšenie 4: Objektovo orientované programovanie

Objektovo orientované programovanie v jazyku vyššej úrovne si ­našlo cestu do automatizácie. No moderné programovacie prostredie umožňuje vkladať do programov objekty aj bez znalosti jazykov vyššej úrovne.

Zlepšenie 5: Vytváranie grafických diskov kamier

Vyspelé softvérové nástroje dokážu vytvárať „grafické disky“ z ­kamier a následne z nich vznikne zdrojový kód. Inteligentné funkčné moduly po zmene jedného parametra automaticky prispôsobujú všetky ostatné parametre.

Zlepšenie 6: Parametrizácia namiesto programovania

Prednastavené funkcie znižujú programovací čas a aj zložité pohyby sa dajú vyjadriť parametricky.

Zlepšenie 7: Používanie štandardov

Medzinárodne platné normy, ako IEC 61131-3 alebo Sercos, eliminujú množstvo školení a otvárajú ďalšie možnosti na spájanie softvérových modulov od rôznych výrobcov. Požiadavky danej aplikácie sú stále splnené.

Zlepšenie 8: Používanie softvérového sprievodcu

Tento sprievodca vykonáva úlohy, ktoré bolo predtým potrebné ­vykonávať ručne. Urýchli sa proces návrhu a eliminuje sa vznik chýb. Napríklad inteligentný spúšťací sprievodca dokáže po vložení sériového čísla zobraziť parametre pripojeného lineárneho systému. Čas návrhu sa znížil o 90%.

Zlepšenie 9: Rýchlejšie dosiahnutie optimálnej dynamiky

Optimalizácia pri uvádzaní do prevádzky je časovo náročná činnosť. Moderné softvérové nástroje pomáhajú technikom optimalizáciou pohybu už pri oživovaní, výsledkom čoho je väčšia dynamika a nižšia spotreba energie.

Zlepšenie 10: Kontrola opotrebenia bez snímačov

Sofistikované softvérové nástroje dokážu detegovať blížiace sa opotrebenie podľa historický údajov. Softvér nepotrebuje žiadne ďalšie snímače, dokáže poslať upozornenie o stave zariadenia priamo obsluhe. Tento prístup značne znižuje množstvo práce potrebnej na údržbu.

Moderné inžinierske nástroje pomáhajú výrobcom strojov dokončiť projekty využitím existujúcich personálnych zdrojov rýchlejšie. „Automatizačné riešenia vo výrobe neustále zvyšujú produktivitu. Súčasné softvérové nástroje zase pomáhajú zvyšovať efektivitu ­celého výrobného procesu,“ dodáva Dr. Steffan Haack, zo spoločnosti Bosch Rexroth.

www.boschrexroth.com