Nástroje na podporu a optimalizáciu procesu údržby

Vzhľadom na to, že v posledných rokoch vo výstavbe výrobných strojov enormne narástla technická zložitosť a dokonalosť, bude ­ďalej čoraz ťažšie pochopiť stav jednotlivých častí stavby alebo ­stavebných modulov. Na moderných zariadeniach sa nájde podstatne viac slabých miest, ako to bolo pri starších strojoch. K tomu sa pridruží snaha konštruktérov po štíhlych (nepredimenzovaných), úsporných a ľahko zhotoviteľných konštrukciách. To na druhej ­strane vyvoláva prirodzenú reakciu, že jednotlivé časti strojového systému sú citlivejšie na opotrebovanie a defekty, čo si vyžiada ­zvýšené nároky na údržbu.

V oblasti riadenia údržby

Na základe doterajších poznatkov je jeden z najdôležitejších ­zdrojov na vytvorenie a udržanie prednosti v súťaži riadenie údržby. V súčasnosti sa na riadenie procesov údržby v podnikoch využívajú aj ­moderné výpočtové technológie. Jedným z mnohých trendov v ­oblasti riadenia údržby v podnikoch sú aj počítačové systémy ­riadenia údržby v podniku (Computerized Maintenance Management Systems, ďalej CMMS). Zavedením riadenia údržby s podporou IT (CMMS) sú spoločnosti schopné zefektívniť využitie zdrojov (ľudské zdroje, skladové zásoby...).

...

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc. 

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky a robotiky
stefan.valencik@tuke.sk

Celý článok sa nachádza v Dokumentoch na stiahnutie.