Efektívne inžinierske výkony a komplexná správa dokumentácie systémami EPLAN

Spoločnosť ako rodinný podnik s hlavným sídlom v nemeckom Mannheime je známa na celom svete. Jej obchodná divízia procesnej automatizácie vystupuje už od roku 2008 v úlohe dodávateľa kompletných riešení na ochranu pred výbuchom a pri prenose signálov v automatizovaných prevádzkach. Do procesu návrhu riešenia a podpory zákazníkov je v závode v Bühle zainteresovaných 80 pracovníkov, ktorí spracúvajú ponuky na základe požiadaviek zákazníkov a vybavujú objednávku až po fázu dodania. Dopyt po riešeniach pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu je zjavný po celom svete: v ťažkom priemysle v prevádzkach spracúvajúcich a prepravujúcich nerasty a zemný plyn, v tankeroch prepravujúcich nerastné suroviny či v lakovniach v automobilovom priemysle.

Podpora vo všetkých fázach projektu

Inžinierska činnosť, výrobná logistika, návrh a výroba rozvádzačov, ako aj podpora predaja zákazníkom idú ruka v ruke a sú úzko prepojené. Pre tím plánovania projektov v Bühle sa efektívne riešenie zadania začína už od fázy ponuky a plánovania. „Zákazník zvyčajne už má čiastočnú predstavu o riešení, často postavenú na predchádzajúcich skúsenostiach, keď bola napríklad prevádzka z dôvodu ochrany pred výbuchom riadená namiesto elektrickými komponentmi pneumatickými prvkami,“ hovorí Thomas Kasten, produktový marketingový manažér divízie Systémy + riešenia v spoločnosti Pepperl + Fuchs. „Aj v takomto prípade odporúčame alternatívy postavené na moderných sieťových technológiách – a tieto alternatívne riešenia môžete spracovať pomocou EPLAN Pro Panel s vopred stanovenými rozmermi rozvádzačov, ktoré možno zobrazovať, meniť a vylepšovať v podobe rôznych 3D obrázkov.“

Rozvádzače pre riadiacu techniku sa v spoločnosti Pepperl + Fuchs vyvíjajú pre konkrétneho zákazníka a väčšinou s veľkosťou dávky 1. „Čas celého spracovania je bežne len od šesť do dvanásť týždňov, takže to musíme spraviť dobre hneď na prvýkrát,“ dodáva Markus Hertel, riaditeľ SEC v Bühl.

3D model namiesto výroby prototypu

V minulosti sa prácnym spôsobom vyrobil prototyp, dnes sa v EPLAN Pro Panel vytvorí 3D model, ktorý sa pošle zákazníkovi ako pdf súbor a namiesto fyzickej návštevy podniku sa prediskutuje telefonicky. Použitím technológie potiahni a pusť je to „jednoduché ako nič,“ verí M. Hertel. A na rozdiel od 2D návrhov v minulosti možno hroziace mechanické kolízie okamžite odhaliť; chybám, ktoré by inak bolo možné odhaliť a opraviť len za vysoké náklady krátko pred schválením na mieste v prevádzke sa dá teraz predísť už priamo na začiatku.
Zmena na prispôsobiteľný 3D systém určený na zostrojenie riadiacich a prepojovacích rozvádzačov sa plánovala už dlho. „Prostredníctvom EPLAN Pro Panel sme predstavili jednotný štandard dokumentácie, ktorý je pre našich operátorov prehľadný, nemení sa a nezávisí od konkrétneho projektového inžiniera,“ hovorí M. Hertl. Doobjednať možno aj ďalšie moduly EPLAN na označovanie a prekladateľský modul na dokumentáciu v anglickom jazyku – to sú všetko požiadavky tých dodávateľov, ktorí pracujú v medzinárodnom meradle.

Zvýšenie efektivity inžinierskych výkonov

Konzistencia údajov sa začína vytvárať už od momentu prijatia objednávky: každý rozvádzač je zaznamenaný do ERP systému, ktorý vyžaduje kompletné kusovníky s číslami. Tie možno generovať priamo v EPLAN. Mnohí dôležití dodávatelia sú prepojení v rámci EPLAN Data Portal, kde možno získať jednoducho údaje o ich komponentoch. Tento systém mimochodom funguje obojsmerne: „Naši zákazníci si takisto žiadajú, aby sme efektívnym spôsobom vložili do Data Portal naše vlastné prvky,“ uvádza riaditeľ SEC, ktorého tím nazývaný dokumentátor komponentov je špeciálne zodpovedný za udržiavanie knižníc.

M. Hertel odhaduje, že s prechodom na EPLAN Pro Panel sa účinnosť inžinierskych výkonov zvýši o 20 %. Srdcom celého riešenia je archív dokumentov, ktorý prakticky vylučuje prenos chýb. Prenosy údajov dodávateľmi, AutoCAD súbory alebo napr. zoznam V/V v exceli, sú vďaka mnohým rozhraniam bezproblémovou záležitosťou. Takúto filozofiu možno aplikovať aj na prenos údajov do prevádzky.
 Nový prírastok v podobe zariadenia Kiesling „Perforex“ určeného pre machanické spracovanie rozvádzačov a montážnych dosiek pre strojárske spracovanie rozvádzačov pričom montážne dosky majú automatizované rozhranie pre priame prepojenie s EPLAN.

Štíhla výroba, jasný tok údajov

Filozofiou M. Hertla je, že štandardizované procesy minimalizujú náklady a zvyšujú kvalitu a spoľahlivosť a tým aj spokojnosť na strane zákazníka. Nasadenie EPLAN Pro Panel efektívnym a účinným spôsobom podporuje vytváranie štíhlych výrobných procesov vo výrobnom závode v Bühle, ktoré sa vykonávajú na princípe „rozpracovaný len jeden kus“: namiesto práce na viacerých projektoch v tom istom čase, ktoré je náročné riadiť, je výrobná bunka zodpovedná za každý modul riešenia. Systém Kanban, systémy na dodávky materiálov a denné pracovné porady na úrovni montážnych buniek udržiavajú konštantný pracovný výkon – a EPLAN zabezpečuje trvalý tok údajov.

Certifikácia a dokumentácia bez obáv

Dôležitou službou, ktorú získavajú zákazníci prostredníctvom dôležitej pridanej hodnoty od Pepperl + Fuchs, je podpora z hľadiska požiadaviek na správne vyhotovenú dokumentáciu a certifikáciu, ktorá je podľa odhadu T. Kastena približne päťkrát rozsiahlejšia pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu ako v iných odvetviach priemyslu. Centrálny archív údajov vyvinutý v EPLAN poskytuje hodnotnú službu. Prepojenie EPLAN Panel Pro do ERP systému umožňuje prepojiť aj výkresy s návodmi na obsluhu a certifikátmi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany pred výbuchom, ktoré sú uložené v rovnakom úložnom priestore, a možno na ne odkazovať podľa názvu z každého modulu alebo zariadenia. Povinnosť vytvárania dokumentácie zo strany prevádzkovateľa zariadenia sa netýka len všetkých častí prevádzky, ale aj všetkých neskorších úprav. Výrobné podniky majú často dlhú životnosť; vzhľadom na ochranu pred výbuchom sa však vyžadujú nové certifikáty a dokumentácia vždy, keď sa príslušná časť zmení.

Ľahké vykonávanie zmien

Ak si prevádzkovateľ zariadení praje nainštalovať nový snímač alebo meracie zariadenie, musí sa rozvádzač tomu prispôsobiť, pretože moduly rozhrania sú zvyčajne prednastavené pre koncové zariadenia a musia sa tak vymeniť. „Vďaka EPLAN Pro Panel možno nielen rýchlo vyriešiť konštrukčné úpravy existujúcej prevádzky, ale pre zákazníkov dokážeme vždy viesť dokumentáciu zachytávajúcu všetky zmeny, čiže vždy je aktuálna.“ uvádza T. Kasten. Takisto to funguje v prípade, ak sa pri nasadení daného riešenia v rôznych krajinách sveta vyžadujú rôzne certifikáty a treba ich aj spravovať. „Vďaka EPLAN dokážu naši zákazníci ušetriť nemalé finančné prostriedky za certifikáciu, najmä ak sami pracujú s takýmto systémom a môžu zapracovať svoje výkresy priamo do svojho vlastného EPLAN archívu,“ dodáva T. Kasten.

Dôležité piliere pre ďalší rast

M. Hertl je presvedčený, že „ak sa všade nasadia a udržiavajú štandardizované procesy vykonávané rovnakými nástrojmi a na rovnakej údajovej platforme, potom sú technické riešenia zo Singapuru a výroba v Bühle rovnako reálne ako hocijaké iné možnosti. To je aj dôvod, prečo máme v rozrastajúcom sa závode v Bühle také medzinárodné prostredie. Školenia pre kolegov z Bangalore alebo Singapuru prebiehajú práve tu, ale často chodíme aj my za nimi do ich krajiny.“

Konkurenčný tlak sa už nebude nikdy znižovať. „Vidíme sa ako líder v týchto technológiách,“ uviedol T. Kasten. „Aby sme boli vždy o krok pred konkurenciou, musíme neustále ponúkať technologické vylepšenia.“ Kurz je už nastavený: „EPLAN Pro Panel je základným stavebným pilierom nášho trvalého rastu.“

Zdroj: Process automation of explosion protected plants. Case Study. EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. 2014.

Publikované so súhlasom spoločnosti EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG.

-tog-