IQRF IDE

Pro vývoj síťové aplikace je k dispozici aplikace IQRF IDE, která je na webu technologie k dispozici bezplatně – http://www.iqrf.org/technology/iqrf-ide. Pomocí této aplikace lze provést výstavbu sítě IQRF – spárování nodů a koordinátora, prozkoumání sítě, nahrání konfigurace a potřebných plug-in souborů, kompilovaných souborů pro další ovládání a mnoho dalšího. Prostředí umožňuje vizualizovat aktuální síť a zasílat příkazy na jednotlivé prvky sítě.

Výstavba sítě IQRF

Připojení zařízení v síti IQRF ke koordinátoru (Bonding). Aby se síť vytvořila, je potřeba koordinátor a nody spárovat. To se může dít různými způsoby. Jedním ze způsobů je spuštění příkazu k párování na koordinátoru, který žádá nody v doslechu, aby se s ním spárovali. Příkaz pro spárování je možno spustit na koordinátoru softwarově – např. v prostředí IQRF IDE zmáčknutím tlačítka Bond Node. Ke spárování dojde po zmáčknutí uživatelského tlačítka na vývojovém nástroji DK-EVAL, kterým je nod napájen, v časovém intervalu (10 s), během kterého koordinátor čeká na odpověď. Jakmile se provede párovací procedura na všech nodech, nody získají logickou adresu potřebnou pro práci v síti, síť je v základu postavena a nody jsou připraveny přijímat povely od koordinátoru.
Pozn: Proces párování lze provádět i jinými způsoby, v případě potřeby například automaticky softwarově.

Prozkoumání sítě (Discovery)

Další fází výstavby funkční sítě je její prozkoumání. Nody rozmístíte na cílová stanoviště (přičemž každý z nodů by měl být optimálně v rádiovém dosahu alespoň tří sousedních nodů) a následně spustíte na koordinátoru povel pro průzkum sítě. Během této procedury se zkoumá, jaká fyzická topologie je postavena, které nody slyší koordinátor napřímo, a které zprostředkovaně přes jiné nody. Nodům je během tohoto procesu přiřazeno VRN (Virtual Routing Number), které vyjadřuje jeho fyzické umístění v síti.

Při využití vývojového prostředí IQRF IDE se proces průzkumu sítě zahájí zmáčknutím tlačítka Discovery se zvoleným vysílacím výkonem (Tx power). Koordinátor je připojen k počítači pomocí programátoru CK-USB. Jakmile je síť prozkoumána, je připravena na optimální distribuci dat.

Odpojení nodu od koordinátoru

V případě, že je zařízení spárováno s koordinátorem, který již není k dispozici a je potřeba jej spárovat s novým koordinátorem, je potřeba provést proces odpojení od původního koordinátoru. Odpojení nodu a koordinátoru lze provést nezávisle. Na koordinátoru (který je připojen k počítači pomocí programátoru CK-USB) se provede v prostředí IQRF IDE odpojení zmáčknutím tlačítka Clear All Bonds, čímž se smažou párovací informace z příslušné části paměti koordinátoru. Na nodech (které jsou během vývoje síťové aplikace napájeny pomocí vývojového nástroje DK-EVAL) se provede odpojení následovně: stisknou se a drží obě tlačítka současně (tlačítko Reset a uživatelské tlačítko), následně se uvolní tlačítko Reset (blíže k transceiveru), po zhasnutí zelené LED na transceiveru se uvolní i druhé – uživatelské tlačítko (dále od transceiveru). Červená LED na nodu začne opakovaně blikat, což znamená, že párovací informace byly z příslušné části paměti nodu smazány a je možno jej spárovat s novým koordinátorem.

Připojení do počítačové sítě

Zařízení v síti IQRF komunikují s počítačovou sítí prostřednictvím brány. Na bráně dochází k překladu komunikace mezi sítí IQRF a počítačovou sítí, a naopak. Na bráně bývá nakonfigurována adresa cloudu. Můžete se setkat s bránou ethernetovou, GSM, USB či WiFi. Bránu lze vytvořit také vhodným naprogramováním oblíbených vývojových desek typu Arduino, Raspberry PI či ChipKIT.

V příštím díle se podíváme blíže na zasílání příkazů na jednotlivé prvky v síti a na sběr dat z těchto zařízení.

Ivona Spurná
PR & EDU Specialist
IQRF Smart School Project Manager
ivona.spurna@microrisc.com