Stručne povedané, európske priemyselné MSP musia implementovať flexibilné a výkonné výrobné procesy. Ako však dosiahnuť takýto cieľ, keď čelíme hospodárskym obmedzeniam a nedostatku technických znalostí?

To je výzva, ktorej sa iniciatíva DIH² financovaná v rámci inovačného programu Európskej komisie Horizont 2020 rozhodla chopiť jedinečným spôsobom: vytvoriť sieť centier digitálnej inovácie (DIH) pokrývajúcich územie EÚ a usmerňujúcich miestne MSP pri prijímaní agilných výrobných technológií, ktoré zahŕňajú najmä robotiku. DIH, ktoré na Slovensku zastupuje Národné centrum robotiky, budú centrálne prepojené prostredníctvom Robotics and Automation MarketPlace (RAMP) - https://www.ramp.eu, ktoré bude poskytovať automatizáciu a digitálne služby pre priemyselné MSP.

Príležitosť financovania a transferu technológií pre výrobné MSP a technológie na overenie RAMP

Aby bolo možné otestovať a overiť prenos technológií, ktorý umožňuje RAMP, vyzýva DIH² už druhýkrát európske výrobné MSP a poskytovateľov technológií (ktorí sa tak môžu navzájom dopĺňať), aby sa pripojili k programu prenosu technológií, ktorého súčasťou bude najmä :

  • finančná podporu 248 000 EUR,
  • podpora prenosu technológií prvotriednej kvality,
  • prístup k RAMP, ktorý zahŕňa špičkové technické a netechnické služby.

Na to, aby bolo možné predložiť prihlášku, musí ju predložiť konzorcium, ktoré obsahuje najmenej jeden európsky výrobný MSP a jedného európskeho poskytovateľa technológie (ďalšie informácie týkajúce sa geografickej spôsobilosti a požiadaviek na veľkosť nájdete v príručke pre žiadateľov). Výrobný MSP je spoločnosť zaoberajúca sa veľkovýrobou tovaru, zatiaľ čo poskytovateľmi technológií môžu byť systémoví integrátori, poskytovatelia platforiem, centrá digitálnych inovácií, ktoré poskytujú riešenia na zvýšenie výkonnosti podnikov vďaka robotike a automatizácii.

Postup pri podávaní žiadosti a výber

Krok 1: Predloženie stručného návrhu
Konzorciá musia predložiť krátky návrh s popisom navrhovaného experimentu. Prihlášky sa podávajú na otvorenej webovej stránke výzvy po dobu 3 mesiacov od 1. apríla 2021 do 30. júna 2021.Na predloženie úplného návrhu sa vyberie až päť návrhov za každú oprávnenú krajinu vrátane Slovenska.

Krok 2: Predloženie úplného návrhu
Vybrané konzorciá potom budú musieť predložiť komplexnejšie podklady, aby pokryli viac aspektov ich experimentov s prenosom technológií, najmä ich implementáciu a vplyv po úspešnom riešení. Po externom vyhodnotení a obhajobou pred porotou, počas ktorého budú mať finalisti možnosť predstaviť svoj návrh, bude vybraných 15 návrhov z 15 rôznych oprávnených krajín.

Prihláste sa už teraz!

Prvá fáza výzvy na experimenty s prenosom robotickej technológie je otvorená do 30. júna 2021. Uchádzači môžu nájsť množstvo zdrojov a podporných kanálov, ktoré im môžu pomôcť v celom procese podávania žiadosti:

O DIH²

DIH² verí v silu robotiky na transformáciu výkonnosti výroby v malých a stredných podnikoch (MSP) a na podporu hospodárskeho rastu v celej Európskej únii. Účelom iniciatívy financovanej z programu Horizont 2020 (program Európskej únie pre výskum a inovácie) je uľahčiť spojenia, ktoré umožňujú výkonnejšiu výrobu v podnikoch, kde je na uspokojenie dopytu zákazníkov nevyhnutná rýchlosť a všestrannosť. Z tohto dôvodu DIH² v súčasnosti združuje sieť 25 centier digitálnej inovácie (DIH) s cieľom generovať inovácie, ktoré maximalizujú produktivitu a optimalizujú výkonnosť vo viac ako 300 000 výrobných MSP a spoločnostiach so strednou kapitalizáciou v celej Európskej únii. Ambíciou je rozšíriť sieť na viac ako 170 DIH do roku 2022.

prof. Ing. František Duchoň, PhD.
predseda o. z. Národné centrum robotiky
https://nacero.sk
frantisek.duchon@stuba.sk