Použité typy regulátorov

Regulovanú sústavu možno riadiť v dvoch režimoch, a to:

  • riadenie vykonávané klasickým PSD regulátorom s prírastkovým algoritmom, kde je možnosť nastavenia jeho parametrov [1],
  • riadenie vykonávané adaptívnym PSD regulátorom s použitím algoritmu podľa [2].

Klasický PSD regulátor

Na realizáciu klasického PSD regulátora sú použité rekurentné ­algoritmy, keď sa počíta hodnota akčnej veličiny u(k) z predchádzajúcej zapamätanej hodnoty u(k – 1) a z korekčného prírastku Δu(k). Takéto algoritmy sú označované ako prírastkové alebo rýchlostné. Tento algoritmus je vyjadrený vzťahom (1).

...

Celý článok nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Ing. Michal Mochnáč
michal.mochnac@gmail.com