Mechanické deformačné tlakomery

Mechanické deformačné tlakomery využívajú všetky deformačné členy opísané v predchádzajúcej časti. Výchylka deformačného člena sa mechanicky prevádza na ručičku tlakomera pákovým alebo ozubeným prevodom, prípadne ich kombináciou.

Celý článok si môžete prečítať v ATP Journal 4/2014.