Obr. (zľava doprava): odborný asistent Dr. Arnold Schuh, riaditeľ Centra kompetencií pre vznikajúce trhy a CEE na Hospodárskej univerzite vo Viedni, Andreas Chromy, konateľ Murrelektronik za Rakúsko a CEE, Jörg Krautter, viceprezident Murrelektronik pre automatzáciu.

Konateľ Andreas Chromy, ktorý má na starosti región Rakúsko a CEE, vidí trvalo kladnú dynamiku na svojich trhoch aj v rokoch 2017/18. Hlavným turbopohonom v dynamickom raste boli predovšetkým Slovensko a Maďarsko, kde vďaka prekvitajúcemu automobilovému priemyslu zaznamenali až 30 % rast a takisto narastajúci význam témy Priemysel 4.0 v Rakúsku. To, že je oblasť okolo Viedne naďalej atraktívnym hnacím motorom pre CEE, ukazuje štúdia viedenskej Hospodárskej univerzity, ktorej výsledok znamená pozitívny výhľad pre hlavné mesto krajiny.

S inteligentnými inštalačnými riešeniami made in Europe, ktoré sa pre európsky trh vyrábajú priamo v prevádzke centrály koncernu v Oppenweileri (Nemecko) a takisto v Stollbergu (Nemecko) a v Stode (ČR), môžu zákazníci Murrelektronik ušetriť až 30 % na nákladoch za inštaláciu a spotrebe energie a vybaviť svoje výrobné procesy na Internet of Things/Priemysel 4.0.

„Vyvíjame a vyrábame vysoko kvalitné komponenty pre elektrickú a elektronickú inštaláciu strojov a zariadení, ktoré umožňujú výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť výrobných prevádzok. V regióne CEE sa sústreďujeme na trhy na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, kde sčasti dosahujeme nárast obratu až 30 %, pretože tam vznikajú veľké nové výrobné prevádzky. Rusko je strategicky dôležité aj napriek sankciám. Dobrú príležitosť na obrat prináša aj rakúsky trh, kde vidíme potenciál okolo témy Priemysel 4.0. Pre realizáciu našich plánov rastu sú však okrem pozitívneho hospodárskeho vývoja vždy dôležité ľudské zdroje. Preto náš tím v regióne CEE v oblastiach technika a odbyt rozšírime do roku 2020 o jednu tretinu, zo 40 zamestnancov na 60,“ hovorí A. Chromy.

Priemysel 4.0: zo smart automatizácie k smart továrňam

Priemysel 4.0, inými slovami globálne zosieťovanie strojov a fabrík cez cloud so zapojením vývoja produktov až po prevádzku zariadení, je považovaný za štvrtú priemyselnú revolúciu a spoločnosti a ich zamestnancov stavia pred napínavé úlohy. Podľa viceprezidenta automatizácie v Murrelektronik a aktívneho člena riadiacej skupiny Priemysel 4.0 Jörga Krauttera sa treba do roku 2020 zamerať v automatizácii na štyri trendy:

  • smart automatizácia (celková digitalizácia od snímačov až po cloud),
  • smart riadenie energií (vysoká účinnosť, zariadenia nezávislé od priemyselných zberníc – energetické údaje),
  • monitoring a diagnostika (vlastná diagnostika všetkých komponentov),
  • smart továreň (flexibilná výroba riadená robotmi).

Murrelektronik už dnes ponúka svojim klientom v oblasti priemyslu 4.0 stále riešenia inteligentného decentralizovaného napájania od precízne upravenej a vopred odskúšanej spojovacej techniky až po smart riešenia priemyselných zberníc. Umožní to realizáciu flexibilných sietí zariadení a zabezpečenie presnej diagnostiky ich stavu. Preventívna údržba, ktorá výraznou mierou prispieva k energetickej efektivite a optimalizácii reťazca tvorby hodnôt, si tým takisto nájde svoju cestu do všedného výrobného dňa v dobe Priemyslu 4.0. „Priemysel 4.0 spôsobí ďalekosiahle posunutie úloh. Z človeka sa stane dirigent vytvárania hodnôt. Štandardom v digitálnej fabrike bude individualizovaná výroba – heslo veľkosť série 1. Vzniknú úplne nové procesy a obchodné modely, ktoré ponúkame už dnes, napr. na mieru šité inteligentné cloudové riešenia s našimi modulárnymi systémami priemyselných zberníc Cube67,“ hovorí J. Krautter.

Inovatívne riešenia pre decentralizovanú automatizáciu

Hlavnou kompetenciou Murrelektronik je vývoj inteligentných riešení pre decentralizovanú automatizáciu. Dobrým príkladom je misia Zero Cabinet, ktorá predstavuje premiestnenie inštalačnej techniky zo skriňových rozvádzačov do prevádzky s potenciálnou úsporou až 30 %.

Konkrétnym produktom je modulárny systém monitorovania prúdu Mico Pro, ktorý kontroluje, či napájanie prúdom vyhovuje konkrétnej aplikácii, a pomocou integrovaného konceptu rozdelenia potenciálu obchádza kabeláž v skriňových rozvádzačoch. Alebo napríklad kombinačný obvod Emparro67 Hybrid, ktorý predstavuje novú generáciu elektrického napájania, kde sa napájanie presunulo zo skriňového rozvádzača do priemyselnej prevádzky.

Modulárny systém priemyselnej zbernice Cube67 sa optimálne hodí pre individuálne inštalačné riešenia podľa štandardov Priemyslu 4.0. On-demand cloud diagnostika sa postará o to, aby boli údaje ľahšie dostupné a aby sa dali chyby rýchlejšie odstraňovať.

Mimoriadne krátke dodacie lehoty a úzka spolupráca so zákazníkmi pri vývoji produktov sú faktormi úspechu, ktoré spoločnosti v posledných rokoch umožnili dvojciferný rast.˝

www.murrelektronik.sk