Regulačné ventily

Prvým krokom pri výbere vhodného ventilu je voľba medzi dvoj- alebo trojcestným ventilom. Dvojcestné ventily „škrtia“ (obmedzujú) kvapalinu alebo plyn, ktorý nimi prechádza. Trojcestné ventily možno použiť na „zmiešavanie“ alebo „presmerovanie“ kvapalín alebo plynov, ktoré nimi prechádzajú. 

Celý článok nájdete v PDF verzii ATP Journal 5/2014.