Maximálny prietok cez regulačný ventil s rovnopercentnou charakteristikou je 10 m3/h. Ak má ventil pomer merateľnosti 50 : 1 a je zaťažovaný konštantným diferenčným tlakom, aký objem bude cez ventil pretekať pri zdvihu kužeľky na hodnotu 40 %, 50 % a 60 %?

Celý článok si prečítate v PDF verzii časopisu.