Prietok nasýtenej pary cez regulačný ventil

Výrobcovia výmenníkov tepla navrhujú svoje produkty tak, aby sa na ich výstupe dosahoval určitý tepelný výkon. Aby bolo možné dosiahnuť požadovaný tepelný výkon, treba k teplovýmennej ploche tepelného výmenníka dodať určité množstvo nasýtenej pary (napr. k vnútornej strane vykurovacej špirály v rúrkovom výmenníku tepla). Teplota a tlak pri nasýtenej pare veľmi úzko vzájomne súvisia. Z tohto hľadiska možno regulovaním tlaku veľmi ľahko regulovať aj jej teplotu.


Celý článok si prečítate v PDF verzii časopisu.