Dýzy a regulačné ventily sa používajú na odlišné účely. Dýzy sú primárne určené na zvýšenie rýchlosti pary s cieľom vykonať nejakú prácu (napr. roztočiť lopatky turbíny), čiže predpokladá sa, že rýchlosť pary na výstupe z dýzy bude vysoká. Naopak regulačný ventil je zariadenie obmedzujúce alebo škrtiace prietok a určené na vytvorenie veľkého úbytku tlaku pary. Rýchlosť pary vychádzajúcej z hrdla regulačného ventilu sa bude správať podobným spôsobom, ako keď para vychádza z hrdla konvergentno-divergentnej dýzy, t. j. rýchlosť sa bude zvyšovať pri expanzii pary v divergentnej oblasti medzi kužeľkou a sedlom, tesne za hrdlom.

Celý článok si prečítate v PDF verzii časopisu.