Odvádzače kondenzátu sú základnou časťou každého parného systému. Je to dôležité spojivo medzi dobrým riadením pary a kondenzátu, zachovaním pary v procese s cieľom maximálne využiť jej teplo a súčasne uvoľnenia kondenzátu a nekondenzovateľných plynov v správnom čase. Láka nás nazerať na odvádzače kondenzátu oddelene od ostatnej technológie, ale často sa nedoceňuje ich vplyv na parný systém ako celok. V súvislosti s odvádzačmi kondenzátu treba zodpovedať niekoľko nasledujúcich dôležitých otázok:

  • Dostane sa prevádzka na požadovanú teplotu rýchlo alebo je jej reakcia pomalá a výkon nižší, ako by mohol byť?
  • Je parokondenzátny systém bezproblémový alebo nevhodne zvolené odvádzače kondenzátu vytvárajú vodné rázy, koróziu a netesnosti, čím generujú vysoké náklady na údržbu?
  • Má funkčné usporiadanie systému negatívny vplyv na životnosť a účinnosť odvádzačov kondenzátu?

Celý článok si prečítate v PDF verzii časopisu.