Ochrana dýchania

Ochrana dýchania je dnes ešte stále podceňovaná a, žiaľ, jediný, kto na to dopláca, sme my a naše zdravie. Jedným z riešení je poznanie možných rizík, ale zároveň znalosť možností, ako sa proti vplyvom týchto rizík chrániť.

Pracovníci, ktorí nemajú zabezpečenú potrebnú ochranu dýchania a sú vystavení rizikovým podmienkam, sa často sťažujú na kašeľ a dráždenie dýchacích ciest – príčinou sú škodliviny, ktoré sa vyskytujú napríklad v zváračských dymoch, brúsnom prachu, vo farbách, v chemikáliách a pod. a majú dráždivý účinok na dýchacie cesty. Po nadýchaní veľmi jemných častíc, napr. železa a ďalších kovov, sa usadia v pľúcach a telo ich už nedokáže vylúčiť. Ďalšie kovy, ako napríklad zinok (výskyt hlavne pri zváraní), môžu u ľudí vyvolať okamžité príznaky, ktorými sú vysoká teplota, podráždenie očí a kože, nevoľnosť, únava, stály pocit „kovového zápachu“ a tiež zvýšený počet bielych krviniek v tele. V neposlednom rade sú to chronické ochorenia dýchacích ciest, pľúc a tiež centrálneho nervového systému, ktoré sa, nanešťastie, prejavia až po čase. Majme na pamäti, že legislatíva síce udáva najvyššie prípustné hodnoty prachu či škodlivých látok na pracovisku, ale tie sú zvyčajne prekročené, a to aj niekoľkonásobne!

Znečistený vzduch však nie je len problémom rôznych výrobných prevádzok, priemyslu a pod., ale v podstate každý z nás, aj dieťa po ceste do školy, denne dýchame rôzne látky, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu a sú pre nás neprirodzené – cudzie. Škodliviny, ktoré sa nachádzajú okolo nás a vdychujeme ich, môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:

 • pevné častice,
 • plyny a výpary:
 • organické,
 • anorganické,
 • amoniak,
 • kyslé plyny,
 • ortuť.

Všeobecne môžeme povedať, že na ochranu dýchania pred pevnými časticami použijeme respirátor a na ochranu pred plynmi a výparmi zase polomasku alebo celotvárovú masku. To však nestačí a keď si to rozmeníme na drobné, nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré hovoria o ďalších rizikách a podľa nich vieme špecifikovať tú správnu ochranu.

Proces výberu a špecifikácie vhodného prostriedku na ochranu dýchania sa môže zdať veľmi komplikovaný pre zohľadňovanie mnohých faktorov. Prostriedok na ochranu musí nielen poskytovať správnu ochranu na daný typ práce, ale musí byť aj dostatočne pohodlný pre používateľa, aby ho mohol mať nasadený počas celého vystavenia nebezpečným kontaminantom.

Naša spoločnosť vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a neustálym kontaktom s pracovníkmi a ich reálnymi potrebami nepretržite sleduje a zbiera nové poznatky z oblasti ochrany človeka a jeho zdravia a na ich základe vylepšuje svoje výrobky tak, aby zabezpečila ich používateľom v prvom rade dokonalú ochranu pred spomínanými rizikami, ale aby tiež poskytla zvýšený komfort pri ich používaní. Dôkazom toho sú aj jednotlivé OOPP na ochranu dýchania:

Respirátory

Respirátory sa často zamieňajú s chirurgickým rúškom. Primárne sú určené na ochranu pred pevnými časticami a na ochranu používateľa smerom od okolia, naopak chirurgické rúško chráni okolie pred jeho používateľom, resp. jeho vydýchnutým vzduchom. Čiže jednoducho povedané, rúškom nechránime seba, ale svoje okolie.

V našom portfóliu sú respirátory rozdelené do niekoľkých kategórií, a to:
• podľa tvaru:

 • respirátory šálkovitého tvaru,
 • respirátory s remienkami s prackou,
 • skladacie respirátory,
 • respirátory s výdychovým ventilom Cool Flow™;

• podľa stupňa ochrany:

 • P1 (NPF4)
 • P2 (NPF12)
 • P3 (NPF50)
 • respirátory na zváranie (NPF12).

Medzi najobľúbenejšie respirátory patrí séria so špeciálnym trojpanelovým dizajnom. Vďaka našej inovatívnej filtračnej technológii s nízkym odporom pri dýchaní môžete cez respirátor dýchať s ešte menšou námahou ako doteraz. Respirátor Aura má navyše reliéfny vrchný panel, ktorý pomáha znižovať zahmlievanie okuliarov z teplého a vlhkého vydychovaného vzduchu. Respirátory tohto radu poskytujú najvyššiu mieru ochrany a pohodlia pre používateľa.

Kombinujú výhody elektrostatického filtračného materiálu patentovaného našou spoločnosťou s pokrokovou filtračnou technológiou  s nízkym odporom pri dýchaní. Výdychový ventil zabezpečuje účinné odstránenie tepla a vlhka nahromadeného v respirátore pre pocit sviežosti a pohodlia, odstraňuje vydychovaný vzduch a minimalizuje riziko zahmlievania okuliarov. Patentovaný 3-panelový dizajn sedí takmer všetkým tvarom a veľkostiam tváre, prispôsobuje sa pohybom tváre, je odolný proti preliačeniu a drží pevne na svojom mieste, rozšírená mäkká nosová pena a hladká vnútorná výstelka sú jemné k pokožke a zvyšujú tak pohodlie na tvári.

Celotvárové masky a polomasky

Nebezpečné látky sa vytvárajú v mnohých odvetviach priemyslu  a pri množstve činností. My vám pomáhame identifikovať a vyhodnotiť nebezpečenstvá vo vašom pracovnom prostredí a vybrať to správne riešenie. Naše masky a polomasky sa môžu použiť so širokým sortimentom filtrov, ktoré poskytujú účinnú ochranu proti plynom, výparom a časticiam. Všetky masky a polomasky v našom portfóliu kombinujú výnimočnú kvalitu, pohodlie a jednoduchosť použitia na predĺžené nosenie počas dlhých pracovných zmien.

V tejto kategórii ochrany dýchania ponúkame na výber polomasky a celotvárové masky s vymeniteľnými filtrami podľa druhu znečisťujúcich látok a jednorazové polomasky s už zabudovanými filtrami.

Polomasky sú ekonomické, nenáročné na údržbu, jednoduché na použitie a majú veľmi nízku hmotnosť. Sú dostupné v troch veľkostiach. Všetky masky majú špeciálny patentovaný bajonetový upínací systém filtrov, ktorý umožňuje pripojenie širokého sortimentu filtrov na ochranu proti plynom, výparom a časticiam v závislosti od individuálnych požiadaviek. Polomasky môžu byť použité s našimi systémami na prívod vzduchu pre špecifické pracovné prostredia a zvýšenú flexibilitu. Keďže všetky masky a polomasky musia prejsť prísnymi kontrolami kvality, poskytujú trvalú vysokú úroveň ochrany. Spolu s vami analyzujeme priamo na mieste, ktoré produkty sú vhodné na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Naše masky a polomasky poskytujú bezpečnosť a zvýšenú produktivitu. Samozrejme, najdôležitejší je správny výber filtra podľa látok, proti ktorým sa chceme chrániť. Ak si nie ste istí správnosťou výberu, náš tím je vám kedykoľvek k dispozícii a radi vám pomôžeme.

Systémy s núteným obehom vzduchu a prívodom vzduchu

Poskytnutie čistého vzduchu na dýchanie je základnou požiadavkou v prostredí s extrémne nebezpečnými kontaminantmi. Pracovníci vyžadujú prostriedky na ochranu dýchania, ktoré sú pohodlné a majú nízku hmotnosť. Naše systémy na ochranu dýchania majú vďaka dlhým rokom výskumu, vývoja a zákazníckeho prieskumu výnimočnú úroveň kvality, pohodlia a profesionality.

Rozdelenie:

 • Systémy s núteným obehom vzduchu – čistia vzduch prúdiaci z pracovného prostredia, pozostávajú z hlavového dielu, dýchacej hadice, filtračno-ventilačnej jednotky na batériu, jedného alebo viac filtrov proti časticiam alebo plynom a výparom a poskytujú vysokú mobilitu.
 • Systémy s prívodom vzduchu – využívajú vzduch z externého zdroja stlačeného vzduchu, ktorý je nezávislý od nebezpečného prostredia. Pozostávajú z hlavového dielu, dýchacej hadice, regulátora montovateľného na opasok a hadice na prívod stlačeného vzduchu. Poskytujú nastaviteľný prívod vzduchu do hlavového dielu podľa individuálnych požiadaviek. Môžu byť použité aj na ochranu proti kontaminantom s nízkymi varovnými vlastnosťami.

V obidvoch systémoch umožňuje mierny pretlak v hlavovom diele pohodlné dýchanie a zabraňuje tomu, aby doň kontaminovaný vzduch prenikol. Tieto systémy v sebe ukrývajú kombinácie rôznych ochranných funkcií a výhod, ako pohodlná ochrana dýchania, integrovaná ochrana hlavy, tváre a zraku, voliteľné ochranné filtre proti odleskom pre zváračov, voliteľná ochrana sluchu, žiadny odpor pri dýchaní na jednoduchšiu prácu, osviežujúci prúd vzduchu. V konečnom dôsledku vysoké pohodlie používateľa umožňuje predĺženie pracovných zmien a vyššiu produktivitu práce.

Samozrejme, celá škála našich produktov na ochranu dýchania obsahuje tisícky položiek a tie sa do jedného článku nezmestia, preto budeme radi, ak vám budeme môcť, možno aj osobne, predstaviť naše portfólio zo širšieho uhla, či poradiť pri správnom výbere OOPP.

Správne používanie je základ

Aby sme svoje zdravie skutočne chránili, nestačí OOPP len používať, dôležité je používať ho správne a vedieť ako na to. Keďže sme sa v praxi stretávali so situáciami, keď používatelia naozaj nevedeli, ako si správne nasadiť zverený OOPP a ako ho správne používať, vyvinuli sme v našej spoločnosti tzv. Respiratory Fit Test, ktorý v zjednodušenej podobe slúži na zistenie správnosti nasadenia či už respirátora, masky, alebo polomasky. Princíp spočíva v skúške tesnosti:

 • V prvom kroku si používateľ nasadí OOPP na ochranu dýchania. Je poučený o správnosti nasadenia, utesnenia a používania OOPP.
 • V druhom kroku sa mu nasadí na hlavu kukla, do ktorej sa následne rozprašuje roztok buď sladkej, alebo horkej chuti. Ak používateľ zacíti na jazyku chuť, znamená to, že OOPP použil nesprávne a celý postup sa opakuje. Ak používateľ naopak necíti v ústach žiadnu zo vstreknutých chutí, vtedy si môže byť istý, že respirátor alebo masku použil správne a jeho zdravie je tak 100 % chránené.

Tento Fit Test vedie spolu s prednáškou o možných rizikách na pracovisku a vysvetlením dôležitosti osobnej ochrany k väčšej osvete zamestnancov a takisto k zvýšeniu povedomia a motivácie k ochrane zdravia pri práci, aby používatelia nevnímali OOPP ako nástroj na postihovanie zo strany zamestnávateľa, ale aby si uvedomili, že OOPP je zo strany zamestnávateľa veľkým benefitom smerom
k ochrane jeho zdravia.

Prvý diel nášho seriálu venovaný ochrane dýchania sme ukončili ponukou pomocnej ruky pri vzdelávaní vašich zamestnancov a kolegov, ktorú môžete kedykoľvek využiť a my vám budeme k dispozícii. Ako sa dozviete už v budúcom čísle ATP Journalu a našom ďalšom článku venovanému ochrane sluchu a zraku, pomôcť pri ochrane vášho zdravia pri práci vieme aj v ďalších oblastiach.

Martin Fábry
mfabry@mmm.com