Zo strategického hľadiska je využívanie robotiky pri údržbe nastavené tak, aby zvyšovalo bezpečnosť a znižovalo náklady. A práve slovo „bezpečnosť“ je kľúčové najmä pre potenciálne nebezpečné pracovné prostredie. Preto je celkom pochopiteľné, že ľudia zodpovední za chod prevádzky a zaisťovanie nepretržitých ziskov sú pri prijímaní nových technológií rozhodne opatrní.

Vykonávanie kontroly a údržby pomocou robotov nie je zatiaľ štandardom, avšak výhody plynúce z ich využívania budú v blízkej budúcnosti smerovať k rozšírenému využívaniu.

Výzvy a riziká spojené s údržbou

Kontrola a údržba procesných zariadení je nevyhnutná a často nákladná úloha, ktorú treba vykonávať pravidelne. Údržba prináša isté výzvy a riziká, medzi ktoré patrí:

 • výpadok produkcie spôsobujúci zníženie výnosov,
 • vysoké náklady spojené s kontrolou, čistením a údržbou procesných zariadení,
 • potenciálne zdĺhavé obdobie príprav (napr. inštalácia lešenia, odstránenie toxických plynov na bezpečný vstup personálu),
 • ľudské zlyhanie vedúce k chybám,
 • možné ohrozenie ľudského života v stiesnenom priestore s obmedzeným prísunom kyslíka,
 • vysoké odškodnenie pracovníkom v prípade mimoriadnych udalostí alebo nehody.

Tieto body poukazujú na fakt, že vykonávanie údržby môže byť zdĺhavé, čo vedie často k zníženiu príjmov. Preto je rýchle a dôkladné vykonanie údržby dôležité.

Rozvíjajúca sa robotika

Rýchlo sa rozvíjajúca technológia nás za posledné desaťročie priviedla do éry, ktorá je schopná prekonať mnohé z týchto výziev a rizík a stále napreduje. Dnes sú mobilné roboty a drony schopné znížiť početné problémy spojené s kontrolou a údržbou procesných zariadení. Navyše poskytujú podnikom zvýšenú ochranu zdravia a bezpečnosť, zároveň znižujú náklady na kontrolu a údržbu.

Výhody robotiky spojené s údržbou

Malé mobilné roboty, drony, resp. kvadrokoptéry, sú robotické zariadenia, ktoré sa bežne využívajú pri kontrole rôznych procesných zariadení. Navyše v spojení s umelou inteligenciou teraz umožňujú vykonať kontrolu a úlohy s ňou spojené autonómne. UI je taká pokročilá, že niektoré robotické zariadenia môžu dokonca vykonávať nevyhnutnú údržbu.

Výhody, ktoré robotika prináša, sú obrovské:

 • eliminácia alebo minimalizácia potreby vstupu človeka do nebezpečného prostredia, a teda výrazné zníženie rizika,
 • skrátenie obdobia príprav, nie je nutné postaviť lešenie a odvetrať uzavreté priestory,
 • zníženie rizika vplyvu na životné prostredie,
 • výrazne zlepšený zber údajov vďaka eliminácii ľudskej chyby alebo neschopnosti vizualizovať ťažko prístupné oblasti pre človeka,
 • v určitých prípadoch možnosť realizácie kontrol za plnej prevádzky.

Robotika zvyšuje bezpečnosť

Robotika sa neustále vyvíja. Dnešný trh ponúka množstvo univerzálnych robotov, ktoré môžu vykonávať viaceré úlohy týkajúce sa kontroly a údržby. Modulárne mobilné roboty, tzv. pavúky alebo pásové roboty možno nakonfigurovať pre danú úlohu tak, aby podľa potreby menili nastavenie pomocou viacerých snímačov, ovládačov, kamier a pod. S pokračujúcim vývojom v oblasti technológií a robotických inšpekčných nástrojov sa spomínané výhody umocňujú. V konečnom dôsledku roboty znamenajú menej prestojov a odstávok, vyššiu úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti a presnejšie výsledky inšpekcií.

Zdroj: The Advantages of Robotics for Inspection & Maintenance in the Petroleum & Petrochemical Industries. Nexxis. [online]. Publikované 3. 4. 2020. Citované 22. 1. 2021. Dostupné na: https://nexxis.com/the-advantages-of-robotics-for-inspection-maintenance-in-the-petroleum-petrochemical-industries/.