Konektory vo vyhotovení PushPull sú štandardizované podľa normy IEC61076-3-106, variant 4 pre rad HARTING PushPull a IEC 61076-3-117 variant 14 pre Han PushPull. To znamená, že rady PushPull a Han PushPull sa vyrábajú v rôznych vonkajších rozmeroch a s rôznymi vložkami, ale ich vyhotovenie a použitie je vždy obdobné, pohodlné a veľmi ľahké. Všetky konektory PushPull možno zapojiť a odpojiť pohodlne jednou rukou – napokon ako už sám názov PushPull (zasuň, vytiahni) napovedá. Správne pripojenie je signalizované zreteľným cvaknutím.

Po pripojení zodpovedá konektor PushPull triede ochrany IP 65/IP 67 podľa normy IEC 60529, je odolný vibráciám, celkom prachotesný a chránený pred kontaktom s vodou zo všetkých strán pri ponorení i poliatí. Rady PushPull a Han PushPull sa vyrábajú v rôznych rozmeroch a s rôznymi vložkami Vďaka pestrej škále vložiek možno konektory PushPull využiť na celý rad rozmanitých aplikácií. Silové vložky slúžia na zaistenie prívodu napájania. V závislosti od preferencií zákazníka sú napájacie ­konektory PushPull Power dostupné v modeloch pre striedavé (AC) alebo jednosmerné napätie (DC).

Napájacie vložky sa líšia ­počtom kontaktov, maximálnym prúdovým (max. 15 A) a napäťovým zaťažením. Na prenos dát a signálu sú k dispozícii vložky RJ45 a vložky pre optické vlákna, pričom vložky RJ45 sú dostupné v štvorpinovom aj osempinovom vyhotovení. Hybridné konektory PushPull Hybrid uľahčujú inštaláciu koncových zariadení vďaka kombinácii napájacích i dátových kontaktov v jedinej vložke a v jedinom kábli. PushPull Hybrid znižuje na polovicu počet prípojných bodov a káblov i veľkosť vyžadovaného priestoru na zariadenie a rovnako minimalizuje čas potrebný na sprevádzkovanie.

USB vložka ďalej rozširuje možnosti systému PushPull

Najnovším prírastkom do rodiny PushPull je integrácia USB vložky na rozhranie USB 2.0. K dispozícii sú varianty typu A a B i najnovšia verzia 3.0 typu A. USB vložky v krytoch PushPull spájajú výhody rozhrania USB s prednosťami technológie PushPull. Vývojári venovali mimoriadnu pozornosť jednoduchej integrácii USB do zariadenia. V ponuke je niekoľko variantov, ako ho pripojiť na DPS alebo kábel. Obdobným vývojom prešlo aj pripojenie RJ45 do zariadenia. Od zavedenia rozhrania RJ45 došlo k výraznému zvýšeniu prenosovej rýchlosti. Maximálna rýchlosť prenosu dát dosahovala pôvodne 10 Mbit/s. Neskôr bolo v niektorých prípadoch možné využívať prenosovú rýchlosť 100 Mbits a 1 Gbit/s.

V súčasnosti nie je problém dosiahnuť prostredníctvom konektora RJ45 prenosovú rýchlosť až 10 Gbit/s. PushPull RJ45 ponúka všetky uvedené prenosové rýchlosti. Dáta a signál možno navyše pomocou technológie PushPull prenášať tiež cez optické káble. Prenos dát cez optické káble ­ponúka oproti medeným káblom celý rad výhod. Nie je náchylný na zníženie citlivosti v dôsledku elektromagnetického rušenia, má výrazne menší útlm a ponúka vyššiu prenosovú rýchlosť a väčšiu šírku pásma. Konektory PushPull aj Han PushPull sú dostupné s kontaktmi pre optické káble. Spoločnosť HARTING využila pri konektore Han PushPull dva SC konektory v jednom SCRJ plášti, preto sa tiež niekedy označujú ako PushPull SCRJ.

Čelná strana SCRJ je štandardizovaná podľa normy IEC 61754-24 a vyhovuje tiež štandardu PROFINETAIDA. Skratka SCRJ znamená, že je v plášti použitý SC konektor. Tento plášť má rovnaké rozmery čelnej strany ako konektor RJ45. PushPull SCRJ je dostupný v niekoľkých vyhotoveniach. V závislosti od SC konektora možno použiť nasledujúce typy vlákien sklenené, HCS (nazývané tiež PCF vlákna) a polymérové optické vlákna (skratka POF). Vďaka rýchlej montáži pomocou vrúbkovanej skrutky sa SC konektor pre POF ideálne hodí na montáž priamo na mieste. Tieto tri typy vlákien majú jadrá a ochranu z rôznych materiálov.

Dosah až 100 metrov

Maximálna prenosová rýchlosť a dosah závisia od použitého typu vlákien. S polymérovými vláknami nie je ani prenos na vzdialenosť 100 m pri rýchlosti 100 Mbit/s žiadny problém. Systémové káble sú dostupné v klasickom vyhotovení s typickou PushPull káblovou svorkou alebo s nalisovanou koncovkou. Konektor PushPull vo variante 4 na prenos dát po optických vláknach nesie označenie PushPull LC Duplex, čo znamená, že sú ­použité dva LC konektory. LC je kompaktnejší ako SC a model LC Duplex má ­približne polovičnú veľkosť ako SC Duplex. PushPull LC Duplex možno kombinovať iba so sklenenými optickými vláknami.

Čelná strana LC je štandardizovaná podľa normy IEC 61754-20 a je dostupná ako jednovidový alebo viacvidový PushPull LC Duplex model (single mode a multi-mode). Ak použijete jednovidové vlákno, bude dosah pri zachovaní vysokej rýchlosti a bez obnovovania či zosilňovania signálu až 100 km. Jednovidové vlákna sú spravidla využívané pri WAN alebo chrbticových sieťach. Pri viacvidových modeloch možno použiť viacvidové sklenené optické vlákna 50125 μm alebo 62.5125 μm. Vďaka neustálemu zlepšovaniu prenosových vlastností vlákien 50125 μm možno pri rýchlosti 10 Gbits preniesť signál či dáta až na vzdialenosť niekoľkých stoviek metrov.

Preto sa tento typ vlákien využíva čím ďalej, tým častejšie. Rad produktov PushPull obsahuje tiež systémové káble s konektormi nainštalovanými na jednej alebo oboch stranách. Systémové káble sú dostupné v štandardných dĺžkach, avšak dĺžku možno tiež upraviť podľa požiadaviek zákazníka. Z výroby zmontovaný ­kábel PushPull LC Duplex sa ponúka vo dvoch variantoch – ­nielen v ­klasickom vyhotovení s typickou PushPull káblovou svorkou, ale tiež s nalisovanou koncovkou. Káblová vývodka dokáže absorbovať silu až 200 N bez toho, aby došlo k zníženiu výkonnosti.

www.HARTING.cz