Pierre Gadonneix, predseda Svetovej energetickej rady, sa vo svojom úvodnom príhovore vyjadril k smerovaniu energetiky: "Od posledného kongresu v Montreale 2010 bola hlavnou udalosťou ovplyvňujúcou globálnu energetickú situáciu finančná kríza vyvíjajúca tlak na konkurencieschopnosť, ktorá je hlavným kritériom pre odvetvie energetiky. Rozvoj nekonvenčných uhľovodíkov nabral na význame a incident vo Fukušime zapôsobil na mnohé krajiny tak, že prehodnotili svoje doterajšie energetické stratégie. Ak nenastane významná zmena v prijímaní politických rozhodnutí, potom nebudú splnené ciele na zníženie množstva produkovaných emisií CO2 do roku 2050."

Tézy 22. svetového energetického kongresu

Jednou z vážnych otázok bola téza, či nás pri rozhodovaní neovplyvňujú rôzne nepravdivé tvrdenia v sektore, ktoré bránia úsiliu vlád, priemyselnej praxi, investičným aktivitám, ale aj občianskym spoločnostiam pri vytváraní udržateľnej energetickej budúcnosti v jednotlivých regiónoch sveta. Je možné vytvoriť v energetike dlhodobý zámer, v ktorom budú plánované a realizované budúce investície? Je na dosiahnutie zámeru dostupnej, cenovo prístupnej a ekologicky udržateľnej energie potrebné pracovať na nových riešeniach, ktoré bude možné aplikovať v jednotlivých regiónoch sveta?

Celý článok si prečítate v PDF verzii časopisu.