Pre zvyšujúci sa počet automobilov na cestách a z toho vyplývajúcu nehodovosť je pojem bezpečnosti cestnej premávky na prvom mieste. Hlavným cieľom bezpečnosti je ochrana zdravia a života posádky vozidla, prípadne minimalizovanie následkov nehody. Na dosiahnutie tohto cieľa sa vo vozidlách aplikujú rôzne bezpečnostné prvky, ktoré možno rozdeliť do dvoch skupín:

  • aktívne,
  • pasívne.

Medzi najvýznamnejšie prvky aktívnej bezpečnosti patrí brzdný systém vozidla, ktorý sa pokladá za najdôležitejší systém vo vozidle. Bezpečné zastavenie alebo spomalenie vozidla je jeden zo spôsobov, ako možno zabrániť dopravnej nehode [3, 4]. Z tohto dôvodu sa článok zaoberá návrhom vylepšenia klasického systému vozidla ABS a jeho zdokonalením zavedením prvkov umelej inteligencie, v tomto prípade fuzzy regulátora. 

Celý článok si môžete prečítať v PDF verzii ATP Journal 5/2014.