Od spotrebiteľa ku výrobe

O Big Data z externého prostredia – v oblastiach ako sú sociálne média, optimalizácia pre vyhľadávače a analýza obchodných prípadov – sa rozpráva veľa, ale využitie informácií na posilnenie optimalizácie výrobných kapacít má oveľa väčší potenciál. Obrovské množstvo údajov uložených v hybridnom dátovom ekosystéme ­dokáže transformovať výrobné a priemyselné prostredia podobným spôsobom, akým spotrebiteľné prostredie menili média, komunikácia a technológie v poslednom desaťročí.

Posledná správa z NBER (Národný úrad pre ekonomický výskum) v USA zistila, že zisky z výpočtovej techniky sa v posledných rokoch znižujú. Aj keď to môže byť pravda, tieto čísla popisujú spotrebiteľa, komunikáciu a technologický sektor, nie prevádzku a výrobu. Vzhľadom na obrovský potenciál stojaci za výrobnou oblasťou je ­získavanie Big Data zaujímavou výzvou.

Dolovanie údajov

V typickej výrobnej firme tvoria materiálové náklady až 50 – 65 percent celkových nákladov. Výdavky na pracovnú silu, energiu a nájom predstavujú 15 až 30 percent nákladov, zvyšok tvoria režijné náklady. Fyzická optimalizácia operácií prebiehala stále v oblastiach ako štíhla výroba, dodávateľský reťazec a výrobná excelentnosť. Táto snaha je zvyčajne zameraná na náklady a metriky, ktoré ich určujú, sú nákladovo orientované – ako napríklad obstarávacie náklady, prepočítané náklady a stavy skladových zásob.

Využívanie Big Data pre výrobné procesy zahŕňa hlbšiu, no hlavne inteligentnejšiu analýzu hybridného dátového ekosystému. Informácie sa vo výrobných podnikoch nachádzajú všade – v ­rôznych ERP systémoch (ktoré nemusia byť integrované), v CRM systémoch, v podnikových dátových skladoch, v cloud riešeniach a v tisícoch rôznych dátových tabuľkách. Množstvo informácií sa zase nachádza mimo spoločnosť – v celom obchodnom reťazci na strane nákupu a predaja.

Charakteristika Big Data

Údaje v ekosystéme sa dajú charakterizovať štyrmi „V“:

  • Volume - objem
  • Velocity - rýchlosť
  • Variability - premenlivosť
  • Volatility - nestálosť

Pri správe veľkého objemu dát je ERP-orientované a tabuľkovo-orientované spracovanie kľúčové a zameriava sa na tieto štyri charakteristiky. Pri zmysluplnej analýze dávajú totiž ideálnu rozhodovaciu právomoc.

Zaostrené na analýzu

Hlavným cieľom je ponúknuť škálovateľnú a rýchlu platformu pre rozhodovanie s možnosťami rozšírenia a modifikácie. Hlavné ­základné kamene, na ktorých stoja tieto hodnoty, sú vývoj, údržba, udržiavanie a porovnávanie (vnútorné aj vonkajšie).

Na výrobnom fronte sú metriky zachytávané v oblastiach nákupu, výroby a transferu nákladov. Tieto metriky spolu s finančnými a štatistickým – trhovo a zákaznícky orientované – normalizované na rozhodovaciu úroveň a mali by sa dať merať a rozvíjať priebežne. Dôležité je zladenie s podnikovými cieľmi.

Jednotlivé dátové množiny nemožno analyzovať spôsobom „jedna veľkosť pre všetkých“, ale mali by odrážať jedinečnosť spoločnosti a jej IT prostredia – jej výrobu, firemnú stratégiu a ciele, prevádzkové údaje a informácie z ekosystému. Dátové súbory sa ďalej musia analyzovať tak, aby sa dalo rozhodovať v súlade s podnikovými cieľmi na riadiacej a prevádzkovej úrovni.

Rozhodovanie a prevádzkové riešenia

Kľúčovým prvkom k vytvoreniu podpornej analytickej infraštruktúry je chuť vedenia niečo zmeniť. Dôležité je reagovať na externé zmeny v priemysle a podnikateľskom prostredí, a zároveň aj vnútorne meniť spoločnosť, obchodnú stratégiu a dátový ekosystém. Je to ­časovo náročné riešenie, ktoré je najdôležitejším faktorom úspechu analytickej platformy.

Vedúci manažéri vo výrobných spoločnostiach môžu využívať Big Data na optimalizáciu procesov v takmer reálnom čase. Zladenie s firemnou stratégiou prostredníctvom proaktívnej stratégie a synchronizácii s trhom prináša hmatateľné výhody ako sú nižšie náklady na nákup, modernizáciu alebo distribúciu. Detaily sledovania Big Data sú šité na mieru daným spoločnostiam podľa ich nastavenia, no kľúčový princíp sledujú rovnaký: zameranie na tvorbu zisku pri zmenách vonkajšieho a vnútorného prostredia. V ­súčasnosti považujú spoločnosti využívanie Big Data za konkurenčnú výhodu. Očakáva sa, že o pár rokov to už bude minimálna cena za vstup do biznisu.

Harshad Khatri, Oracle Insight, www.oracle.com