Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (10)

Vážení čitatelia, v tomto pokračovaní série článkov o vážení sa zameriame na inovatívne technológie, ktoré spájajú presun tovaru a jeho váženie do jedného zariadenia. Na účely tohto článku budeme o mobilných vážiacich systémoch uvažovať ako o váhach integrovaných do logistického/dopravného zariadenia (manipulačnej techniky).
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (10)

Mobilné váženie – úspora času, miesta a peňazí

Mobilné vážiace systémy integrované do dopravnej techniky (obr. 50) – paletových a elektrických vozíkov, zakladačov, reachtruckov, vysokozdvižných vozíkov alebo nákladných vozov na zber odpadu a kolesových nakladačov s váhou – sú na trhu už desiatky rokov. Ich vývoj a aplikácia idú vpred. Jednoduché verzie váh sa postupne stávajú samozrejmou výbavou niektorých zariadení. Ich hlavnou výhodou je, že sa váženie vykonáva počas manipulácie, takže dochádza k úspore času, peňazí, miesta a ľudskej práce. Váženie môže prebiehať na ľubovoľnom mieste, a tak sa logistika stáva flexibilnejšou a efektívnejšou. Mobilná váha si na seba zarobí za krátky čas.

Mobilné váženie je efektívny spôsob, ako byť v obchode o krok pred ostatnými. Aplikácia týchto systémov zlepšuje logistiku, výrobné procesy, výkonnosť, efektivitu a zároveň znižuje náklady. Pri použití mobilných vážiacich systémov môže používateľ vykonávať dva úkony súčasne – transport a váženie. Okamžite vie hmotnosť každej palety, ktorú zdvihne. Už ju netreba previezť k fixnej váhe a potom ísť späť a pokračovať v manipulácii (obr. 51). Vnútorná logistika sa zjednoduší a zlacní. Vážiť sa môže kdekoľvek a kedykoľvek to logistické riešenie používateľa vyžaduje.

Rýchla návratnosť investície

Mobilné váhy prinášajú okamžitú úsporu nákladov. Celková návratnosť investície sa dá pri niektorých aplikáciách dosiahnuť počas niekoľkých mesiacov.

Príklad

Predpokladajme, že expedičné oddelenie váži v priemere 6 paliet za hodinu. Použitím vážiaceho paletového vozíka, s ktorým manipuluje s paletami aj tak, usporí napríklad 1,5 min. na jednom vážení. Za deň je to 72 minút a za rok 300 hodín. Ak uvažujeme o cene práce napríklad 6 eur/hod., tak je úspora za rok 1 800 eur. Náklady za paletový vozík s váhou sa vrátia svojmu majiteľovi už za necelých 8 mesiacov.

Integrácia toku materiálu a informácií

Popri základnej funkcii zariadení ako nástrojov na manipuláciu a váženie sa stávajú mobilné vážiace systémy platformami na tvorbu informácií o materiálových tokoch v reálnom čase. Materiál sa identifikuje, odváži, zistia sa jeho rozmery, odfotí sa a všetky tieto údaje sa prenášajú cez systémy WMS (Web Map Service) alebo ERP (Enterprise Resource Planning) prostredníctvom terminálu na vozíku a bezdrôtovej siete. Informácie sa získavajú a prenášajú v reálnom čase. Organizácie tak môžu zlepšiť svoju efektivitu, lepšie nastaviť procesy, znížiť náklady. Dnešné technológie umožňujú vysokú konektivitu týchto systémov cez Bluetooth na PDA (obr. 52) alebo cez WiFi do existujúcej bezdrôtovej siete (obr. 53).

Vychystávanie objednávok

Mobilné vážiace systémy sa tiež využívajú na kontrolu hmotnosti pri vychystávaní objednávok. Na mobilný vážiaci systém obsluha nakladá tovar podľa objednávky. Skladový systém načítava jednotlivé položky aj s priradenou hmotnosťou. Váha ukazuje reálnu hmotnosť naloženého tovaru. Porovnaním týchto údajov sa predchádza nekompletným dodávkam alebo iným chybám pri vychystávaní, ktorých odhalenie v neskoršom kroku by spôsobilo vysoké náklady či straty.

Technológia

V mobilnom vážení sa využívajú dva hlavné typy senzorov: tenzometrické a hydraulické. Najčastejším typom sú tenzometrické snímače, ktoré sme predstavili už v predošlých článkoch. Tie sa integrujú do konštrukcií manipulačnej techniky (obr. 54). Umožňujú rýchle a presné vyhodnotenie, a preto môžu plne nahradiť podlahové váhy aj v tretej triede presnosti v kategórii určených meradiel. Tu však musia byť vybavené aj senzorom na sledovanie dodržania vodorovnej polohy pri samotnom meraní, aby nedošlo k neželaným odchýlkam.

Vysokozdvižné vozíky a kolesové nakladače často využívajú tlakové senzory založené na meraní zmeny tlaku v hydraulickom okruhu vozíka/nakladača (obr. 55). Meranie vykonáva teplotne kompenzovaný senzor zabudovaný do ventilového bloku. Pri vážiacich systémoch pre vysokozdvižné vozíky meranie prebieha počas kontrolovaného spúšťania bremena na lyžinách. Ide o vysokú frekvenciu meraní, ktoré indikátor váhy spracuje do výsledného údaja o meraní. Niektoré systémy dosahujú presnosť až 0,2 % z kapacity vozíka. V niektorých aplikáciách však stačí aj 1 % či 2 %.

Výhodou týchto systémov pre vysokozdvižné vozíky je, že používateľ môže naďalej používať pôvodné zariadenie na nosnej doske – vidly, tŕň, čeľuste a pod. Napriek tomu, že sú tenzometrické systémy presnejšie, hydraulické meranie má svoje veľké opodstatnenie pre svoju nižšiu obstarávaciu cenu a široké využitie pri kontrole tovaru na príjme, určovaní hmotnosti pri expedícii, predchádzaní preťaženiu a pod.

Vážiace systémy pre kolesové nakladače (obr. 56) sú založené na podobnom princípe ako hydraulické váhy pre vysokozdvižné vozíky. Váženie však nevyžaduje referenčnú výšku ani kontrolované spúšťanie. Systémy pracujú počas manipulácie pri zdvíhaní bremena. Ide rovnako o sofistikovaný spôsob spracovania získaných meraní a možno tu dosiahnuť presnosť 0,5 % – 2 % v závislosti od aplikácie a typu meradla. Dodávajú sa aj ako určené meradlá vybavené tlačiarňou, veľkou pamäťou meraní či prenosom dát.

Mobilné vážiace systémy umožňujú integráciu materiálového a informačného toku. Nízkozdvižné či vysokozdvižné vozíky alebo kolesové nakladače sa popri svojej základnej funkcii, ktorou je manipulácia s materiálom, stávajú platformou na tvorbu informácií o toku materiálu v reálnom čase. Umožňujú tovar identifikovať, fotiť, vážiť, zisťovať rozmery a odosielať tieto údaje ďalej do siete. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou, konektivitou a používateľskou prívetivosťou. Úspora času, priestoru a ľudskej práce ich robí moderným a progresívnym riešením pre dnešné potreby výroby, obchodu a logistiky.

   
Katarína Surmíková Tatranská, MBA
ktatranska@libra-vahy.sk

Únia váharov SR
www.uniavaharov.sk