Kvapaliny, pary a plyny označujeme spoločným názvom tekutiny. Pojmom prietok rozumieme množstvo tekutiny, pretekajúce za určitú časovú jednotku cez potrubie alebo otvorený kanál. Prietok sa môže vyjadrovať v objemových alebo v hmotnostných jednotkách. Hovoríme potom o objemovom, resp. o hmotnostnom prietoku.

doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
Slovenský metrologický ústav

Ing. Eva Kureková, PhD.
Strojnícka fakulta STU  

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie