Hmotnostné prietokomery využívajúce pôsobenie Coriolisovej sily

Coriolisova sila vzniká pri radiálnom pohybe telesa pohybujúceho sa určitou rýchlosťou v sústave, ktorá sa otáča uhlovou rýchlosťou (napr. ako pri chôdzi na rotujúcej platni). Pri meraní hmotnostného prietoku sa často využíva rotujúce potrubie. Coriolisova sila pôsobí na každý element tekutiny a je priamo úmerná hmotnostnému prietoku qm. Snímače hmotnostného prietoku nemerajú Coriolisovu silu FC priamo, ale využívajú meranie krútiaceho momentu Mk, ktorý pôsobí na potrubie s dĺžkou L. Hmotnostné prietokomery, ktoré využívajú Coriolisovu silu, majú rôznu konštrukciu. Jedno z možných riešení je na obr. 59.

Do potrubia sa vloží rotor so súpravou tenkých kovových lopatiek 3, tvoriacich niekoľko radiálnych kanálov. Elektromotor 1 rovnomerne roztáča rotor uhlovou rýchlosťou. Ak tekutina v potrubí neprúdi, kladie otáčajúcemu sa rotoru určitý odpor, ktorý sa meria snímačom krútiaceho momentu 2. Keď začne tekutina prúdiť, zvýši sa odpor tekutiny proti otáčaniu rotora o zložku Coriolisovej sily. Prejaví sa to nárastom krútiaceho momentu, ktorý sa meria.

...

doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
Slovenský metrologický ústav

Ing. Eva Kureková, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie