Najčastejšie využívajú zmenu kinetickej energie prúdiacej tekutiny na tlakovú (Pitotova a Prandtlova trubica a rýchlostné sondy), ­dynamický účinok prúdiacej tekutiny (Woltmannovo krídlo, lopatkový, resp. miskový anemometer), prípadne sa využíva ochladzovanie žeravého drôtu alebo fólie prúdom tekutiny (žeravený anemometer). Presné bezdotykové meranie rýchlosti tekutín umožňuje laserový Dopplerov anemometer.

Rýchlostné sondy

Rýchlostné sondy sú určené na meranie okamžitej alebo strednej rýchlosti prúdiacej tekutiny (najmä kvapaliny), ako aj na stanovovanie rýchlostného profilu v potrubiach, kanáloch a v riečnych korytách. Používajú sa najmä na laboratórne účely alebo na presné meranie. Využívajú pritom zmenu kinetickej energie na tlakovú. Medzi rýchlostné sondy sa zaraďuje Pitotova a Prandtlova trubica, valcová, guľová a viacotvorová valcová sonda. Presnosť merania trubicami a sondami je ovplyvnená najmä správnou polohou ich nasmerovania. Čelo trubice, resp. sondy, sa musí presne nasmerovať do smeru prúdenia tekutiny. Odchýlenie trubice od smeru prúdu viac ako o 5´ spôsobuje chybu merania, ktorá sa už nedá zanedbať.

...

doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
Slovenský metrologický ústav

Ing. Eva Kureková, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie