Takéto zmeny v rozvrhu sa musia uskutočpovať rýchlo a súčasne je potrebné dodržať veľké množstvo obmedzení, ktoré vyplývajú aj z charakteru predchádzajúcich objednávok (niektoré nie je možné preplánovať). Skrátenie výpočtového času môže byť dosiahnuté aj použitím paralelných algoritmov, počítaním na klastroch, prípadne "cloudoch". Článok v závere rozoberá možnosti použitia vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry a "cloud computingu" pre malé a stredné podniky.

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie