Základnou výhodou RVD je, že odvodené algoritmy rešpektujú fyzikálne princípy práce striedavých pohonov, čo umožňuje úplnú elimináciu PI regulátorov, avšak na druhej strane robí takéto riadenie závislým na zhodnosti použitého modelu s reálnym pohonom.

Riadiaci systém má hierarchickú štruktúru obsahujúcu vnútornú „slave“ riadiacu slučku prúdu a vonkajšiu „master“ riadiacu slučku, ktorá generuje žiadané hodnoty statorových prúdov tak, aby vyhovovali vybranej nábehovej krivke s predpísanou dobou ustálenia. Úlohou slave slučky je spínaním striedača zabezpečiť, aby skutočné prúdy motora sledovali prúdy vypočítané master algoritmom so zanedbateľným dynamickým oneskorením. Medzi najčastejšie využívané odozvy patrí lineárna dynamika prvého rádu (exponenciálna odozva), dynamika druhého rádu s plynulou zmenou zrýchlenia a pomerne nízkymi nárokmi na moment motora, rozbeh konštantným zrýchlením (rampa) a rozbeh s konštantným ryvom (S krivka).

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie