Všetci hovoria o 5G. Čo je také zvláštne na tomto novom komunikačnom štandarde?

Ak by sme to chceli povedať zjednodušene, ide o ďalší krok po štandardoch mobilnej komunikácie 2G, 3G a 4G. Vďaka 5G budeme môcť prenášať údaje na internete ešte rýchlejšie. To však nie je celkom presná definícia 5G. 5G predstavuje niečo úplne nové. Prvýkrát bol vyvinutý štandard na mobilnú komunikáciu, ktorý sa nezameriava len na spájanie ľudí, ale aj na komunikáciu medzi snímačmi, zariadeniami, strojmi a obzvlášť zariadeniami tvoriacimi internet vecí (IoT). IoT má pre spoločnosť Bosch kľúčový význam. Už teraz zamestnávame viac ako 30 000 softvérových inžinierov. Pokiaľ je to možné, všetky produkty Bosch by mali byť v budúcnosti uvedené na trh s balíkom webových služieb. Odborníci sa domnievajú, že do roku 2025 bude na celom svete viac ako 70 miliárd pripojených zariadení. Patria sem priemyselné roboty, autonómne autá a poľnohospodárske snímače, ktoré merajú vlhkosť pôdy alebo poskytujú informácie o zdraví zvierat.

O koľko lepšia a rýchlejšia bude komunikácia s 5G?

Nebude iba rýchlejšia a lepšia, bude tiež pokrývať oveľa viac. Snaha o viac je ľudská prirodzenosť, ale nie vždy sa stane realitou. S 5G je to iné. Sieť 5G je štandardom superlatívov: so špičkovou dátovou rýchlosťou 20 gigabitov za sekundu je až 20-krát rýchlejšia ako 4G. Údaje môže prenášať prakticky okamžite s oneskorením (latenciou) jednej milisekundy a je až na 99,9999 percent spoľahlivá – inými slovami, takmer rovnako bezpečná ako prenos údajov cez pevné káblové pripojenie. 5G tiež umožňuje prvýkrát bezdrôtovú „kritickú komunikáciu“ v reálnom čase. Čiže aj aplikácie, ktoré musia pracovať absolútne spoľahlivo a bezpečne, možno pomocou 5G realizovať bezdrôtovo. To platí napríklad pre diaľkovo ovládaný žeriav aj pre výrobné zariadenie. 5G otvára nové oblasti uplatnenia v priemysle, kde výkon iných bezdrôtových technológií, napríklad Wi-Fi, v minulosti často zaostával.

Aká dôležitá je technológia 5G pre vašu spoločnosť?

Bosch je spoločnosť IoT. Ponúkame riešenia pre prepojenú mobilitu, domácnosti a priemyselný sektor. Všetko sú to oblasti, v ktorých 5G nájde svoje uplatnenie a prinesie pridanú hodnotu. Pritom má obrovský, priam revolučný potenciál: nielenže umožní úplne nové technologické riešenia a obchodné modely, ale spôsobí aj zásadné zmeny v zavedených hodnotových reťazcoch. Spoločnosť Bosch začala svoje výskumné aktivity v sieti 5G už v roku 2014 a zapojila sa do mnohých národných a medzinárodných iniciatív a orgánov. Jedným z nich je 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA), ktorého členom je viac ako 70 spoločností a výskumných inštitúcií. Spoločnosť Bosch sa ujala predsedníctva aliancie a spolupracovala s partnermi pri formovaní 5G tak, aby od začiatku zodpovedala potrebám priemyslu. Okrem toho sme požiadali nemeckú Národnú agentúru pre sieťové technológie o licencie 5G pre vybrané nemecké lokality a dostali sme ich. Nemecko sa pre zvyšok sveta stáva v tejto oblasti dobrým vzorom, pričom umožňuje spoločnostiam zakladať vlastné miestne, tzv. kampusové siete. To tiež ponúka príležitosti na využitie celého potenciálu Priemyslu 4.0, najmä vo výrobnom sektore. Takéto príležitosti sú pre Bosch obzvlášť dôležité. Spoločnosť sa domnieva, že Priemysel 4.0 je cestou vpred a digitalizuje svoje závody a závody svojich zákazníkov.

Aké výhody ponúka 5G pri výrobe? Môžete uviesť niekoľko príkladov?

5G sa stane centrálnym nervovým systémom továrne budúcnosti. Vďaka novému komunikačnému štandardu bude výroba flexibilnejšia, mobilnejšia a produktívnejšia. Jedným zo spôsobov použitia 5G vo výrobe sú prenosné, mobilné operátorské panely, ktoré môžu pracovníci na mieste použiť na pripojenie k rôznym systémom a strojom. Samotné panely môžu tiež podporovať aplikácie kritické z hľadiska bezpečnosti, ako sú núdzové tlačidlá a prepínače. V súčasnosti sú takéto mechanizmy zvyčajne statické a pripevnené ku každému samostatnému stroju. 5G znižuje tento počet a súčasne zlepšuje pracovné podmienky pre spolupracovníkov, ktorí tak majú rýchly a pohodlný prístup k strojom. Rozšírená realita v spojení s novým štandardom mobilnej komunikácie prinesie tiež značné výhody. Napríklad pracovníci nosiaci dátové okuliare pripojení cez 5G môžu v reálnom čase získať prístup k ďalším informáciám vo svojom zornom poli a optimalizovať tak svoje videnie technológie a údržbu strojov. 5G tiež umožňuje prepojiť autonómne dopravné systémy a bez problémov ich integrovať do výrobných prevádzok a procesov. Na veľtrhu Hannover Messe 2019 sme napr. predstavili ActiveShuttle, prototyp prepravného systému s podporou 5G.

Môžete konkretizovať prínosy 5G v tomto prepravnom systéme?

V prvej fáze sme „iba“ nahradili súčasné pripojenie Wi-Fi sieťou 5G. To už prinieslo mnoho výhod, napríklad stabilnejšie pripojenie a odstránenie výpadku komunikácie pri prepínaní medzi rôznymi bezdrôtovými prístupovými uzlami. Ešte zaujímavejšie to bude, keď spustíme druhú etapu. Presunieme inteligenciu, čiže kľúčové riadiace funkcie nášho dopravného systému, do lokálneho cloudu a na prenos dát medzi strojom a IT infraštruktúrou použijeme 5G. To pripraví pôdu pre cenovo dostupnejšie zariadenia a zlepší sa údržba, bezpečnosť, zabezpečenie a rozšíriteľnosť. Zároveň budeme môcť relatívne ľahko realizovať nové funkcie, napríklad koordináciu pohybu medzi rôznymi dopravnými systémami. Momentálne sa zaoberáme týmito druhmi prístupov, ktoré pred 5G neboli možné. Prvé prototypy budú k dispozícii v najbližších mesiacoch. Často je spôsob, akým tieto prístupy kombinujú trojicu technológií – 5G, edge computing a umelú inteligenciu, skutočne revolučný.

V jednom zo svojich najväčších výrobných závodov v Nemecku, v meste Feuerbach, ste uviedli do prevádzky prvú kampusovú 5G sieť. Čo bolo najväčšou výzvou?

Kampusové 5G siete sú nezmapovaným územím – pre spoločnosť Bosch aj pre všetkých ostatných. Tieto výzvy sa začínajú vo fáze plánovania siete. Tradičné plánovanie sa všeobecne zameriava na dostatočné pokrytie sieťou a na čo možno najvyššiu rýchlosť prenosu dát. V priemyselných prevádzkach však tiež zohrávajú úlohu kritériá ako latencia a spoľahlivosť. Zaručiť spoľahlivosť 99,9999 % nie je z pohľadu plánovania také ľahké. Okrem toho sa vynorili otázky týkajúce sa topológie – ako presne bude sieť vybudovaná. Vypracovať podrobnosti o tom, ako ju bezpečne integrovať do existujúcich štruktúr, napríklad do siete Bosch, bolo tiež veľmi náročné.

S kým spolupracujete pri zriaďovaní týchto 5G sietí?

Našich partnerov si vyberáme na základe zamerania projektu. Aktuálne je tiež dôležité ešte lepšie spoznať ponuky rôznych poskytovateľov. Napríklad v závode Stuttgart-Feuerbach sme realizovali výstavbu siete s Nokiou. Naša spoločnosť definovala účel, Nokia dodala komponenty 5G infraštruktúry. Obe spoločnosti vykonali plánovanie siete spoločne. V našom závode na výrobu polovodičov v Reutlingene však spolupracujeme so spoločnosťou Ericsson v rámci výskumného projektu 5G-SMART. Cieľom tohto projektu je vyhodnotiť dosah 5G na mimoriadne zložitý a citlivý proces výroby polovodičov.

Ovplyvňuje 5G sieť zdravie ľudí? Aké nebezpečné je vystavenie sa žiareniu z 5G?

Naša spoločnosť berie túto tému veľmi vážne, rovnako ako obavy, ktoré z nej niekedy ľudia majú. Samozrejmosťou je splnenie všetkých zákonných požiadaviek a prahových hodnôt. Pravidelne analyzujeme hodnotenia a odporúčania rôznych organizácií, napríklad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Nemeckého federálneho úradu pre ochranu pred žiarením (BfS). WHO ani BfS napriek mnohým štúdiám doteraz nenašli nijaké vedecké dôkazy o negatívnych účinkoch na zdravie ľudí. Okrem toho vypracúvame koncepty, ktoré by minimalizovali radiačnú záťaž, napríklad správnym plánovaním siete. Vysoká hustota základňových staníc je vlastne dobrá vec, pretože to môže výrazne znížiť prenosový výkon. Nakoniec to je však vždy o kvalite príjmu koncového zariadenia. V priemyselných prevádzkach bude výkon prenosu 5G porovnateľný s výkonom Wi-Fi.

Aké zmeny prinesie technológia 5G pre pracovníkov vašej spoločnosti?

Vďaka 5G premieňame úplne nové výrobné koncepty na realitu a posúvame sa k našej vízii továrne budúcnosti. To, samozrejme, ide ruka v ruke so školením našich spolupracovníkov. Nový štandard mobilnej komunikácie má potenciál zjednodušiť a vylepšiť prácu, ktorú naši spolupracovníci robia vo výrobe a logistike. A o to nám ide.

Ďakujeme za rozhovor.