Spoločnosť B&R investovala v minulom roku do výskumu a vývoja svojich produktov 400 človeko-rokov a na vývoji inovatívnych softvérových riešení pracovalo na celom svete viac ako 400 odborníkov. Aj tieto údaje dokumentujú to, prečo sa spoločnosť B&R radí z globálneho pohľadu k techologickým lídrom. S Ing. Marekom Mašlánim, vedúci o.z. spoločnosti B+R automatizace, spol.s r. o., o.z. na Slovensku a Ing. Tomášom Prchalom, manažérom pre oblasť CNC a robotiky v spoločnosti B+R automatizace, spol. s r. o. sme sa okrem iného porozprávali aj o riešeniach polohovacích úloh či riešeniach pre CNC. Spýtali sme aj na to, aké výhody poskytuje modulárna automatizácia pre výrobcov zariadení a koncových používateľov a akú perspektívu vidí spoločnosť B&R na nových trhoch, akými sú mobilná či outdoor automatizácia.