Teplota ako všadeprítomná fyzikálna veličina hrá v priemysle významnú úlohu v mnohých situáciách. Modernou metódou na určenie teploty je bezdotykové meranie infračerveného žiarenia meraného objektu. Senzory pre rozpoznávanie a detekciu farieb sa používajú na testovacích stoliciach, pri balení liekov, na kontrolu kvality, v maliarstve, v povrchovom značení a úlohách tlačovej technológie. S Ing. Jurajom Devečkom, obchodným a marketingovým zástupcom spoločnosti MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o. pre SR sme sa porozprávali o princípoch činnosti, oblasti použitia a obmedzeniach infračervených snímačov teploty a snímačov farieb.