Veľtrh AMPER je každoročne najväčšia udalosť v oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroinštalácie, digitalizácie, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia v Českej republike aj na Slovensku. Tento ročník privítal 25 000 návštevníkov a 400 vystavovateľov z 24 krajín sveta, čo je oproti predošlému ročníku mierny pokles. Medzi vystavovateľmi sa prezentovali nadnárodné korporácie a svetoví lídri vo svojich odboroch, ale aj tradičné české podniky a firmy práve vstupujúce na trh. Zvýraznenými témami veľtrhu boli inovácie v oblasti automatizácie a digitalizácie priemyslu, riešenia udržateľnej energetiky a spoľahlivých infraštrukturálnych zariadení a technológie pre inteligentné domy a mestá. Významnú časť veľtrhu tvorili prezentácie firiem z oblasti elektronických súčiastok a výrobných zariadení pre elektrotechniku.

Redakčný prieskum ATP Journal

Okrem osobného kontaktu priamo na veľtrhu sme mali možnosť načerpať množstvo informácií a inšpirácií. Po skončení podujatia sme oslovili viacerých významných vystavovateľov a požiadali ich o hodnotenie, pričom sme sa pýtali nielen na účasť, ale aj na aktuálne témy a novinky, s ktorými na veľtrh prišli.

Na naše otázky odpovedali:

  • Filip Volný, manažér predaja, ATEsystem, s. r. o.
  • Petr Boček, výkonný riaditeľ, AMTEK, spol. s. r. o.
  • Tomáš Halva, konateľ, Beckhoff Automation, s. r. o.
  • Barbora Žalská, marketingový špecialista, ENIKA.CZ, s. r. o.
  • Petr Moravec, konateľ, Kalibrátory, s. r. o.

   
Ako by ste zhodnotili vašu tohtoročnú účasť na veľtrhu AMPER 2023 z pohľadu získania nových kontaktov? Naplnili ste ciele, ktoré ste si ako firma stanovili?

F. Volný: Náš stánok je už niekoľko rokov navrhnutý tak, aby išlo o príjemné prostredie na stretnutie s partnermi a so zákazníkmi. Pred každým veľtrhom investujeme veľa času do osobných pozvánok už existujúcich zákazníkov, ale každý nový zákazník, ktorý sa u nás zastaví, je vítaný bonus. Aj tento rok sme získali niekoľko nových kontaktov s veľmi zaujímavým potenciálom.

P. Boček: V dvoch z asi 10 oblastí našej ponuky sme naše očakávania naplnili. Už niekoľko rokov, napriek elektrotechnickému charakteru veľtrhu, je vždy najväčším lákadlom systém hliníkových profilov Maytec. Tento rok sme vizuálny podiel tejto témy v stánku ešte zväčšili a prinieslo to výsledky. Ďalej ako lákadlo pôsobili elektroluminiscenčné displeje Luimineq.

T. Halva: Tohtoročný AMPER ma príjemne prekvapil pomerne vysokým počtom návštevníkov. Čiastočne to pripisujem skráteniu veľtrhu o jeden deň, ale napriek tomu som nečakal, že sa v hlavných uličkách budú tvoriť zápchy. Aj v našom stánku bolo počas všetkých troch dní plno. Bolo tiež zrejmé, že väčšina návštevníkov bola z odbornej verejnosti. Ubudlo študentov a tiež tých, ktorí sa chceli „len občerstviť“ a nemali vážny záujem o technológie. Z tohto pohľadu vidím tohtoročný veľtrh ako veľmi úspešný.

B. Žalská: Veľtrh AMPER už neberieme striktne ako miesto, kde by sme získavali iba nové kontakty. Po niekoľkých covidových rokoch je to pre nás skvelá možnosť, ako sa stretnúť s existujúcimi zákazníkmi, partnermi či dodávateľmi a prebrať všetko, čo sa bežne nestihne. Avšak pribudli aj nové kontakty a navyše by som povedala, že ubúda „zberačov“ pier a katalógov a pribúda ľudí, ktorí majú o odbor skutočný záujem. To sa potom odráža aj v kvalite novo nazbieraných kontaktov.

P. Moravec: Nemali sme veľké očakávania ohľadom získavania nových kontaktov na veľtrhu AMPER, takže sme boli príjemne prekvapení tými, ktorí k nám prišli. Navštívili nás hlavne existujúci zákazníci, a to vo veľkom počte, čo naše očakávania prekročilo.

Hovorili ste s návštevníkmi o konkrétnych projektoch? Rastú požiadavky zákazníkov na znižovanie energetickej náročnosti riešenia, termíny dodania, náklady?

F. Volný: V zásade každá schôdzka nakoniec smerovala k debate o aktuálnych alebo plánovaných projektoch. Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov takmer vždy zaznela otázka na lehoty dodania. Do predcovidovej dostupnosti sme sa zatiaľ nedostali, ale mnoho našich dodávateľov má už ustálené dodávateľské reťazce, na ktoré sa môžeme spoľahnúť. Automatizácia vo všeobecnosti šetrí náklady, takže to nie je nutné explicitne spomínať.

P. Boček: Áno, s návštevníkmi sme hovorili aj o konkrétnych projektoch. Našou pridanou hodnotou pre zákazníkov okrem technického a aplikačného poradenstva je to, že ako distribútor výrobkov mnohých značiek máme dostatočné skladové zásoby a výhodné podmienky pre zákazníka oproti nákupu cez iné kanály. Diskusie o rýchlosti dodania sa v dnešnej dobe týkajú väčšiny zákazníkov.

T. Halva: Vždy sa snažíme s našimi návštevníkmi hovoriť o ich konkrétnych projektoch. Naša produktová ponuka sa počas posledných rokov natoľko rozšírila, že môžeme zaujať nielen človeka z brandže pre nás typickej (automatizácia, riadiace systémy), ale nájdeme vhodné riešenie aj pre mnohé z oblasti energetiky, presného merania a telemetrie, logistiky, spracovania obrazu a iné.

B. Žalská: Áno, hovorili sme aj o konkrétnych projektoch. Zákazníci riešia súčasný stav, ktorý chcú nejako vylepšiť alebo modernizovať. Alebo plánujú nejakú novú výstavbu a zisťujú možnosti, ktoré im môžeme ponúknuť.

P. Moravec: So zákazníkmi sme hovorili o konkrétnych projektoch. V poslednom období rastie záujem aj o automatizáciu a digitalizáciu kalibrácií. V tejto oblasti ponúkame riešenie od spoločnosti Beamex.

Pociťujete pokles záujmu o vaše produkty/riešenia z dôvodu rastúcich nákladov na energie/prevádzku/služby?

F. Volný: Na trhu automatizácie je možné v posledných mesiacoch vidieť drobné ochladenie. Niektoré investície sa zastavili, firmy šetria, plánujú viac dopredu. Preto prenikáme aj na iné trhy, ktoré tvoria nezanedbateľnú časť našich dodávok. Za zmienku určite stoja inteligentné dopravné systémy (ITS), medicína, high-endové technológie (napr. hyperspektrálne kamery) či retail (autonómne pokladne, kiosky, snímanie a verifikácia predmetov z reálneho sveta).

P. Boček: Zavádzanie, údržba a rozširovanie automatizácie je plošne v priemysle stále predmetom mnohých investícií. Skôr nás brzdí nedostupnosť niektorých žiadaných produktov a niekedy aj naša vlastná nedostatočná kapacita, pretože nie vždy sme schopní doplniť stav obchodných zástupcov.

T. Halva: Úplne opačne – aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii na trhu pociťujeme nárast záujmu. Naše technológie často umožňujú našim zákazníkom realizovať úspory, či už ide o energiu, alebo o investičné náklady smerujúce do nových výrobných technológií.

B. Žalská: Pokles, našťastie, nepociťujeme, a to najmä z toho dôvodu, že vieme ponúknuť to, čo si práve zákazník praje. Aktuálne sa kladie dôraz na ekonomiku prevádzky, úspory, efektivitu, obnoviteľné zdroje.

P. Moravec: Pokles záujmu nepociťujeme, ale je cítiť tlak na cenu a úspory v investíciách, prípadne ich odkladanie.

S akými novinkami ste prišli na tohtoročný veľtrh? O ktoré produkty/riešenia bol zo strany návštevníkov vo vašom stánku najväčší záujem?

F. Volný: Celý náš stánok má u zákazníkov evokovať, že môžu získať „všetko na jednom mieste“. Takže sme formou výstavných panelov prezentovali prierez naším portfóliom. V živých ukážkach sme sa zamerali na pokročilé technológie, ktoré sa snažíme aktívne propagovať. Išlo o SWIR, LWIR, 3D a hyperspektrálne kamery, doplnené o mikroskopové riešenie. O tieto exponáty bol všeobecne najväčší záujem, pretože zobrazujú človeka/svet okolo nás inak, než je ľudské oko zvyknuté. Ďalej sme sa viac zamerali na propagáciu vlastných produktov, medzi ktoré patrí predovšetkým priemyselné osvetlenie, prúdový zdroj, chladenie kamier a sonda na detekciu priehľadných lakových vrstiev.

P. Boček:: Na veľtrhu sme návštevníkom prezentovali nové služby v oblasti konštrukcií z hliníkového profilového systému Maytec, ako aj novú generáciu frekvenčného meniča FRENIC-MEGA G2 od firmy Fuji Electric. Ďalej sme prišli s konceptom prepojenia bezpečných signálov z rôznych platforiem Safe Link od firmy Bihl + Wiedemann.

T. Halva: Novinkou bol MX System, ktorý vo vysokom stupni krytia nahrádza bežný elektrický rozvádzač, vrátane riadiaceho systému, napájacieho zdroja s istením aj výkonových prvkov a pohonov. Veľký záujem už tradične vzbudil xPlanar, teda transportný systém so šiestimi stupňami voľnosti, kde sa materiál premiestňuje na magnetickom vankúši.

B. Žalská:Najväčší ohlas má náš systém na riadenie vonkajšieho osvetlenia Poseidon City. V súťaži Zlatý Amper získal čestné uznanie za najprínosnejší exponát veľtrhu. Ide o systém na riadenie vonkajšieho osvetlenia pomocou siete LoRa s protokolom LoRa WAN. Vďaka Poseidon City môžu mestá efektívne riadiť verejné osvetlenie, nastavovať časové plány svietenia a vo webovej aplikácii získať dokonalý prehľad o stave svetelnej sústavy. Veľký záujem však prejavili zákazníci aj o systém na monitoring a meranie energií Navisys. Ak by som to zhrnula, tak čokoľvek, čo sa týka úspor energií a využívania obnoviteľných zdrojov, návštevníkov našej expozície na veľtrhu zaujímalo najviac.

P. Moravec: Medzi novinky v našom sortimente patrí plne automatická kalibrácia tlakomerov v spojení s multifunkčným kalibrátorom Beamex MC6 a elektrickou prenosnou kalibračnou tlakovou pumpou Beamex ePG. Záujem bol aj o nové funkcie v kalibračnom softvéri Beamex CMX, a to Data Loader, automatické schvaľovanie výsledkov kalibrácie, elektronický podpis pre kalibrátory, automatizované generovanie dokumentov a podpora kalibrácie váh podľa European Pharmacopoeia Supplement 10.6.

Aký je vzťah vašej firmy k výstavám a veľtrhom všeobecne?

F. Volný: Vidíme v nich zmysel. Sami sa snažíme zaradiť do nášho programu vlastné konferencie, akou je VisionBreak Tour. Tie vlani prebehli v Bratislave a Košiciach. Veľtržné prostredie podľa nás zatiaľ stále patrí medzi vhodné marketingové kanály, a to nielen preto, aby sme boli v kontakte s existujúcimi zákazníkmi, ale aj ako spôsob prilákania tých nových. Myslím si, že v budúcnosti dôjde k určitej zmene konceptu veľtrhov, napr. bude väčšie zameranie na daný odbor alebo sa predĺžia periódy medzi existujúcimi ročníkmi.

P. Boček: Celkovo hlavný problém spočíval v tom, že mnoho potenciálnych zákazníkov na AMPER neprišlo, pretože atraktívnych vystavovateľov je tam čoraz menej. Napriek tomu sú veľtrhy stále exkluzívnym miestom, kde sa stretneme so zákazníkom, ktorého by sme inde nestretli, a vymyslíme spoluprácu, ku ktorej by na iných akciách nedošlo.

T. Halva: Veľtrhy sú pre nás rozhodne dôležité, pretože môžeme na jednom mieste ukázať mnohým ľuďom to najlepšie z našej ponuky, predstaviť novinky a porozprávať sa o aktuálnych potrebách našich zákazníkov. Ešte stále nachádzame medzi návštevníkmi aj takých, ktorí nás nepoznajú. Títo ľudia potom typicky bývajú veľmi príjemne prekvapení tým, aké je naše poňatie automatizácie inovatívne – ako už hovorí náš slogan New Automation Technology.

B. Žalská: Na veľtrhoch sa zúčastňujeme radi, pretože je to miesto, kde sa zíde na jednom mieste množstvo ľudí z odboru. Avšak musím konštatovať, že úroveň tuzemských veľtrhov sa každoročne znižuje a, bohužiaľ, to ide ruka v ruke so zvyšujúcimi sa nákladmi.

P. Moravec: Naša firma je v Česku a na Slovensku distribútorom viacerých významných výrobcov kalibračnej techniky, takže sa snažíme vystavovať hlavne na odborných konferenciách a školeniach týkajúcich sa kalibrácií. Sami aj odborné školenia organizujeme, ako napríklad koncom mája v hoteli Bystrička blízko Martina. Veľtrh AMPER hodnotíme ako najvhodnejšie miesto pre naše portfólio.

Toľko názory viacerých významných vystavovateľov. Ak vás inšpirovali, tak si poznačte termín nasledujúceho 30. medzinárodného veľtrhu AMPER, ktorý sa bude konať 19. – 21. 3. 2024.

Ďakujeme všetkým účastníkom nášho prieskumu za poskytnuté informácie.