Ako by ste zhodnotili aktuálne postavenie a výsledky spoločnosti Beckhoff z globálneho hľadiska? V ktorých oblastiach priemyselnej automatizácie má Beckhoff podľa Vás silnú pozíciu?

Jens-Olaf Brede: Vďaka svojim pokročilým a celosvetovo úspešným technológiám zaznamenala naša spoločnosť v rozpätí rokov 2000 až 2013 priemerný medziročný nárast o 16 %. Na všetkých trhoch, ktoré vyžadujú vysokovýkonné automatizačné a riadiaci technológie či pohony, ako je napr. baliarenský priemysel, má Beckhoff veľmi silné postavenie. Na ostatných trhových segmentoch dokážeme pre našich zákazníkov vytvoriť zaujímavú pridanú hodnotu práve vďaka našim riadiacim systémom, ktoré sú postavené na báze PC riadenia. Beckhoff ponúka celé spektrum systémov od PLC a aplikácií riadenia pohonov cez technológie merania, pokročilé automatizačné systémy až po koncept s názvom Inustry 4.0.

Čo bolo dôvodom založenia Beckhoff Česká republika, s. r. o., a s akými očakávaniami vstupuje táto pobočka na trhy ČR a SR?

Jens-Olaf Brede: Slovenský aj český trh sú pre nás veľmi zaujímavé, pretože tu pôsobí veľké množstvo výrobcov strojných zariadení, ktorí môžu využívať naše technológie. My sme na týchto trhoch prítomní už od roku 2002. Vďaka našej vlastnej kancelárii chceme ešte viac zvýrazniť pozíciu Beckhoff na týchto trhoch a ešte viac zintenzívniť vzťahy so zákazníkmi. Veríme, že ako vedúca spoločnosť v oblasti riadenia na báze PC a ako spoľahlivý partner pri úspešnom riešení aj tých najzložitejších problémov môžeme osloviť veľký počet nových zákazníkov, ktorí majú záujem zvýšiť výkonnosť svojich strojných zariadení.

Ktoré služby bude pobočka so sídlom v Brne poskytovať zákazníkom v ČR a SR?

Tomáš Halva: Brnianske zastúpenie v podobe spoločnosti Beckhoff Česká republika, s. r. o., je zodpovedné za všetky aktivity spoločnosti Beckhoff na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Okrem obchodných činností to znamená najmä technickú podporu. Pokiaľ zákazník premýšľa o novej aplikácii, radi mu pomôžeme s jej návrhom, zoznámime ho s naším vývojovým prostredím TwinCAT, vypočítame vhodné veľkosti pohonov, navrhneme topológiu komunikačných sietí, premyslíme optimálne napojenia na technológie aj ERP systém. V našich priestoroch v Brne máme vybavené školiace centrum, kde budú naši lektori pravidelne predstavovať produkty Beckhoff. Treba spomenúť aj náš servis, ktorý pre českých aj slovenských zákazníkov zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy. Vo všeobecnosti teda môžem povedať, že zákazník sa môže na nás obrátiť prakticky s čímkoľvek, čo je spojené so značkou Beckhoff.

Plánujete organizovať pre technických pracovník z praxe aj odborné semináre či školenia?

Tomáš Halva: Naše produkty sú vysoko inovatívne a využívajú najmodernejšie technológie na rozhraní automatizácie a IP. A práve táto technologická vyspelosť kladie aj pomerne vysoké požiadavky na našich zákazníkov. Preto je pre nás oblasť vzdelávania veľmi dôležitá. Ako som už spomenul, máme v Brne kompletne vybavené školiace centrum, ktoré sa rozhodne nebude nudiť. Plánujeme organizovať nielen základné prehľadové školenia k sortimentu Beckhoff, ale najmä pokročilé školenia pre rôzne cieľové skupiny – projektantov, programátorov, údržbu. Často sa na nás obracajú zákazníci s požiadavkami na vytvorenie školenia na mieru. Samozrejme im radi vyjdeme v ústrety vytvorením individuálneho školenia šitého priamo na mieru ich požiadavkám.

Ako by ste zhodnotili Vašu premiérovú účasť na tohtoročnom veľtrhu AMPER? Aké ohlasy na vznik novej pobočky ste zaznamenali od návštevníkov veľtrhu?

Tomáš Halva: Počas viac ako desať rokov, odkedy Beckhoff pôsobí na českom a slovenskom trhu, si naša spoločnosť vytvorila stabilnú základňu zákazníkov. Mnohí z nich nás na tohtoročnom veľtrhu navštívili a jednoznačne nás utvrdzujú v tom, že sme otvorením priameho zastúpenia Beckhoff urobili správny krok. Tohtoročný veľtrh bol pre nás zdrojom mnohých nových kontaktov s návštevníkmi, ktorí k nám do stánku prišli svoje aplikácie zatiaľ len prediskutovať. Tí, ktorí Beckhoff doteraz detailne nepoznali, oceňovali najmä extrémne vysoký výkon, kvalitné spracovanie a otvorenosť našich priemyselných PC. Veľkú pozornosť pútali už tradične aj naša komunikačná zbernica EtherCAT, ktorá poskytuje okamžitú reakciu riadiaceho systému s maximálnou voľnosťou pri návrhu topológie siete.

Veľa návštevníkov obdivovalo novinku z oblasti pohonov, mechatronický systém XTS. Ide o špeciálny pohon na princípe lineárneho motoru, ktorého základom je uzavretá dráha, na ktorú možno umiestniť až 40 jazdcov. Každý jazdec možno samostatne, nezávisle od ostatných jazdcov polohovať, pričom možno manipulovať s bremenom s hmotnosťou až 1,5 kg s rýchlosťou 4 m/s. Musím spomenúť aj naše nové programovacie prostredie a run-time TwinCAT 4. Okrem toho, že v ňom možno programovať v tradičných PLC jazykoch, umožňuje veľmi efektívne programovanie s podporou objektových technológií. Vďaka integrácii MS Visual Studio môže používateľ programovať aj v C++. TwinCAT 3 je takisto pripravený na použitie s nástrojmi Matlab/Simulink a LabView. Skvele kombinuje to najlepšie z PLC a IT sveta. Záujem o Beckhoff bol na veľtrhu AMPER skutočne veľký a sme radi, že sme teraz k našim zákazníkom bližšie.

Ďakujeme za rozhovor.