Spoločnosť Siemens Healthineers je lídrom v oblasti medicínskej technológie na Slovensku. Ste úspešní pri vývoji, ale aj uvádzaní nových technológií na báze umelej inteligencie do slovenských nemocníc. Môžete nám priblížiť vaše poslanie?

Naším základným poslaním je to, že sme priekopníci v inováciách v zdravotníctve pre každého, všade a zároveň udržateľne. Pokúsim sa to nejakým spôsobom rozšíriť. Priekopníci znamená, že prinášame inovácie. Sme jedna z najinovatívnejších firiem na trhu s množstvom patentov. Celosvetovo prinášame pokrok pre každého, to znamená, od rurálnych oblastí Afriky až po rozvinuté krajiny. Zároveň ich prinášame aj zodpovedne. Rozmýšľame nad tým, akým spôsobom sú náš vývoj, naše služby, naše prístroje zodpovedné voči vonkajšiemu prostrediu.

Snažíme sa znižovať čo najviac ekologickú stopu, ktorú produkujeme ako firma. Zdravotnícke produkty Siemens sa na Slovensku objavili prvýkrát v roku 1897. Pán doktor Alexander v Kežmarku použil generátor Siemens ako prvý röntgen na Slovensku. V roku 1902 sa otvorila fabrika Siemens, ktorej úlohou bolo elektrifikovať dôležité mesto, Bratislavu. Posledným veľkým míľnikom je rok 2015, keď sme sa osamostatnili a vznikla spoločnosť Siemens Healthcare. Na Slovensku sme jedna z najväčších firiem v zdravotníctve. Aktuálne máme približne 1 000 zamestnancov. Zaoberáme sa ako jediní v podstate celým spektrom činností, to znamená výskumom, vývojom, predajom, inštaláciou a servisom zdravotníckych zariadení na Slovensku.

Digitalizácia preniká aj do zdravotníctva. Pri nedostatku zdravotníckych pracovníkov je prínosné zavádzanie inteligentných riešení, ktoré dokážu viaceré procesy zjednodušiť a zrýchliť. Čo si môžeme pod digitalizáciou nemocníc predstaviť?

Digitalizácia čohokoľvek môže byť veľmi široký pojem, zahŕňa jednoduché procesy, ktoré môžeme zdigitalizovať, ako napríklad prenos obrázkov, až po prvky umelej inteligencie, ktoré umožňujú konkrétnym zdravotníckym pracovníkom jednoduchšie sa rozhodovať, poprípade prispieť rýchlejšie k stanoveniu diagnózy. Musíme si uvedomiť, že problémy, s ktorými bojuje slovenské zdravotníctvo, nie sú výnimočné. Celosvetovo bude chýbať v roku 2030 podľa štúdií OECD viac ako 18 miliónov zdravotníckych pracovníkov. Nie je to teda len slovenský problém. Máme veľké percento doktorov, ktorí sú už v dôchodkovom veku, naopak časť mladých doktorov odchádza do zahraničia.

Digitalizácia celkovo umožní zrýchliť isté procesy, pokiaľ sa bude používať správnym spôsobom. Môže byť napríklad aj v tom, že pacient nedostane do ruky CD. V minulosti to bol röntgenový obrázok. V podstate jeho dáta budú poslané ošetrujúcemu doktorovi priamo prostredníctvom elektronických systémov. Rád by som však spomenul, že zdravotnícke prístroje generujú množstvo dát a tie sa buď spracujú, alebo stratia.

Na to, aby neboli nutné opakované vyšetrenia, by bolo vhodné mať celoslovenský elektronický systém, ktorý by umožňoval to, že keď pacient ide z jedného pracoviska na druhé, prenesie so sebou svoju zdravotnú dokumentáciu a nebude nutné opakovať vyšetrenia. Šetrili by sa tak aj náklady na zdravotníctvo. Pacient, ktorý má CT alebo röntgenové vyšetrenie, často absolvuje rovnaké vyšetrenie na inom pracovisku vyššieho typu, a to len preto, že tie dáta nie sú dostupné. Navyše, každé röntgenové vyšetrenie ovplyvňuje nejakým spôsobom človeka.

Zároveň dáta, obrázky z CT alebo MR prístrojov často pre ďalších odborníkov, ako sú gynekológovia či urológovia, veľa neznamenajú. Pred operáciou si musí doktor predstavovať anatómiu na základe 2D obrázka. V súčasnosti má zdravotnícky personál k dispozícií produkt Cinematic Rendering umožňujúci z 2D čiernobieleho röntgenového obrázka urobiť farebný 3D obrázok, ktorý sa dá použiť aj na konzultáciu s pacientom, prípadne na jednoduchšiu predstavu pre konkrétneho operatéra, ako daná anatomická štruktúra vyzerá. Technológie sú, avšak zatiaľ sa nevyužívajú, čo je asi škoda. Mohli by posunúť slovenské zdravotníctvo trošku ďalej.

Čo digitalizácia prináša pacientovi a čo naopak zdravotníckemu personálu?

Digitalizácia pacientovi môže priniesť, pokiaľ sa pojme korektným spôsobom, rýchlejší prístup k zdravotnej starostlivosti. Aktuálne sú na niektoré zdravotnícke služby dlhé čakacie lehoty, pretože odborní zdravotnícki pracovníci sú zahltení množstvom pacientov, ale aj množstvom byrokracie alebo spracovateľskými činnosťami, ktoré môžu byť urýchlené či odstránené pomocou digitalizácie.

Víziou svetovej zdravotníckej starostlivosti je tzv. Healthcare 5.0. Ako je na tom Slovensko?

Znamená Healthcare 5.0, že bolo niekedy Healthcare 1.0? Healthcare 1.0 je vlastne zdravotníctvo, ktoré sa zaoberá pacientom a na základe evidencie ho dokáže ošetriť. Healthcare 2.0 by malo byť vytvorenie hodnotového reťazca a zdravotníckych služieb, ktoré dokážu pokryť celú populáciu v rovnakej kvalite. Healthcare 3.0 obsahuje prvky automatizácie a prístup k znižovaniu nákladov prostredníctvom automatizácie. Healthcare 4.0 znamená digitalizáciu a Healthcare 5.0 preorientovanie zdravotníctva z chorôb na konkrétneho pacienta a na jeho konkrétny problém. Obávam sa, že v mnohých sektoroch nášho zdravotníctva sa možno pohybujeme v Healthcare 1.0, v niektorých maximálne v Healthcare 3.0.

Healthcare 5.0 tiež znamená výrazné posunutie sa aj z hľadiska používania tzv. internetu vecí, umelej inteligencie, spracovania obrovského množstva dát a využívania inteligentných zariadení, ktoré umožňujú monitorovať zdravotný stav. Mnohí z nás majú inteligentné hodinky, ktoré môžu merať tep, teplotu a iné parametre, ako je napríklad EKG. Avšak tieto dáta nie sú žiadnym spôsobom spracovávané. Healthcare 5.0 znamená, že spracovanie týchto dát bude personalizované a tieto dáta bude umelá inteligencia spracovávať tak, že dokáže odhadnúť a predikovať potenciálnu chorobu v čase, v ktorom sa ešte dá liečiť menej nákladne a bez výrazných intervenčných zákrokov.

Umelá inteligencia sa dokáže pozerať na veci inak a dokáže nájsť v dátach súvislosti, ktoré ľudský mozog nespracuje. Ako môžeme využiť umelú inteligenciu v prospech lepšej liečby a diagnostiky?

Časť našich prístrojov pomáha zdravotníckym pracovníkom stanoviť diagnózu pomocou toho, že zobrazuje dianie v tele alebo vytvára obrázok z určitých orgánov. Aktuálne máme načítaných viac ako 500 miliónov zdravotníckych dát alebo obrázkov od pacientov. Ak by to mal vyhodnotiť jeden človek, každému obrázku by sa venoval približne 10 sekúnd, čo je relatívne krátky čas na to, aby načítal množstvo bodov. Ak by ich aj dokázal spracovať, trvalo by mu to takmer 150 rokov. Nie je v ľudských silách toto načítať a dostať sa k takému know-how. Umelá inteligencia je aj v našich produktoch, ktoré sú v súčasnosti na trhu, schopná pomôcť zdravotníckemu pracovníkovi skrátiť čas potrebný na určenie diagnózy. Z toho vyplýva, že môže opísať viac obrázkov, môže pomôcť určiť viac diagnóz a koniec koncov, keď sa bude umelá inteligencia aplikovať v širšom rozmedzí, tak spôsobí to, že budú kratšie čakacie lehoty na vyšetrenia, ako je CT, MR a pod.

Čo potrebujeme zmeniť vo fungovaní dlhodobo zaužívaného systému, aby bolo prijatie umelej inteligencie v prospech všetkých zainteresovaných strán?

Každý z nás si zvyká na rozličné technologické vymoženosti. Aktuálne väčšina z nás vlastní mobilný telefón, čo sú vlastne počítače, ktoré kedysi zaplnili celú miestnosť. Svet okolo nás umožňuje v tomto momente vytvárať množstvo dát a ak sme si zvykli používať mobilné telefóny, ktoré dokážu spočítať množstvo krokov, vyhľadať prostredníctvom internetu najlepšiu reštauráciu v okolí, poprípade najkratšiu cestu, ako obísť zápchy, niečo podobné budú čoskoro asi akceptovať aj naši zdravotnícki pracovníci.

Uvedomia si, že umelá inteligencia im nebude brať prácu, ale umožní im vykonávať ju rýchlejšie, serióznejšie a spoľahlivejšie. A tí, ktorí z nejakého dôvodu nebudú dôverovať umelej inteligencii, budú mať menšie alebo väčšie problémy. Aj naša firma Siemens Healthineers automaticky zabudováva do svojich produktov prvky umelej inteligencie. Máme množstvo produktov, ktoré sú pokryté názvom AI-Rad Companion, ktoré umožňujú napríklad zobraziť nálezy na prostate automatickým spôsobom. Umelá inteligencia vykreslí body a odborný pracovník sa nemusí zdržovať tým, že by nález musel ručne obkresľovať, aby zistil priemer alebo veľkosť nálezu. Ak sa odbornému pracovníkovi výsledok umelej inteligencie nepozdáva, stále ho môže posunúť alebo upraviť.

Tento nástroj môže ušetriť zdravotníkom až 80 % práce pri vykresľovaní. Ďalším príkladom použitia umelej inteligencie z radu AI-Rad Companion je kontúrovanie orgánov pred ožarovaním lineárnym urýchľovačom. To je veľmi komplikovaná, relatívne ťažká práca, ktorá trvá desiatky minút až hodiny a umelá inteligencia ju zvládne výrazne rýchlejšie. Sme radi, že ministerstvo zdravotníctva spustilo tender na tento produkt a dúfam, že sa dostane do mnohých našich nemocníc. Pokiaľ chceme mať prístup k zdravotnej starostlivosti, tak nám neostáva nič iné, len dúfať, že aj na Slovensku sa podarí zaviesť technológie takým spôsobom, aby boli v prospech nás všetkých. V opačnom prípade bude dostupnosť zdravotnej starostlivosti výrazne horšia.

Viacerí odborníci sa zhodujú v tom, že slovenské zdravotníctvo za okolitými štátmi zaostáva, a to nielen z pohľadu digitalizácie, ale aj z pohľadu využívania najmodernejších prístrojov. Dokážu medicínske a robotické technológie prispieť k riešeniu problému s nedostatkom zdravotníckeho personálu?

Prostredníctvom umelej inteligencie sa môže práca výrazne zrýchliť. Týka sa to najmä diagnostiky, čiastočne aj operatívy, kde sú v tomto momente k dispozícii takzvané operačné roboty, presnejšie robotické manipulátory. To znamená, že vždy ich obsluhuje človek, ktorý môže sedieť priamo pri operačnom stole, pri konzole alebo môže byť vzdialený niekoľko desiatok kilometrov a operovať pacienta na diaľku prostredníctvom robotických ramien. Tieto robotické operácie sú výrazne jemnejšie, menej radikálne a umožňujú operovať s menšou stratou krvi a so zachovaním viacerých zdravých štruktúr. Takéto operácie skracujú čas potrebný na rekonvalescenciu pacienta a zároveň znižujú náklady na následnú liečbu. Budúcnosť je taká, že roboty možno budú schopné operovať aj samy.

Otázka však znie, ale či napríklad chirurg bude ochotný stlačiť tlačidlo, aby operoval za neho robot. Aktuálne si myslím, že to je príliš ďaleká budúcnosť, pretože kto bude zodpovedný za pacienta? Nie robot, ale chirurg. Ak by ale robot najskôr vykreslil dráhu, akým spôsobom bude operovať, alebo ak by len zasahoval do operácie v prípade zmeny anatomického prostredia alebo komplikácie, myslím, že by to odborní zdravotnícki pracovníci prijímali s väčšou ochotou. Avšak vidíme, že svet sa posúva a verím, že v relatívne krátkej budúcnosti nás možno budú operovať aj roboty.

Aby sme možno vyvrátili tvrdenie z predchádzajúcej otázky, máme na Slovensku unikátne technológie, ktoré nám iné krajiny môžu závidieť?

Zdravotnícky systém Slovenskej republiky je závislý od prísunu peňazí, ktoré sa do neho dostávajú. Máme, nazvem to jednotlivé body excelentnosti, ktoré sú porovnateľné so špičkovými svetovými zariadeniami a ktoré sú lídrami v jednotlivých technológiách, prípadne zdravotníckych zákrokoch. Na Slovensku máme inštalovaný zatiaľ jeden z najlepších CT prístrojov NAEOTOM Alpha s novou Quantum technológiou na princípe photon counting. V Českej republike je ich inštalovaných viac. Vybavenie zdravotníckymi technológiami na Slovensku napriek relatívne veľkému množstvu peňazí, ktoré v posledných rokoch do zdravotníctva išli, nie je až také sofistikované, ako by mohlo byť.

Je pochopiteľné, že zdravotnícka technológia sa zlepšuje každým rokom a vzniká množstvo inovácií, ale na druhej strane ak máme dostupnú techniku, ktorá dokáže zobraziť ochorenie s presnosťou desaťnásobne väčšou, resp. s výrazne nižšou radiačnou dávkou, ako sú doterajšie technológie, tak je otázka, prečo to nie sme schopní dopriať slovenským pacientom.

Siemens Healthineers vyrobil v novom košickom závode už viac ako tisíc špičkových ultrazvukov pre celý svet, čo výrazne vplýva na ekonomický rozvoj a zamestnanosť v danom regióne. V čom sú prístroje výnimočné?

O uvedenú investíciu bojovalo viacero krajín. Samozrejme, nedá sa to porovnávať s automotive, ktoré produkujú autá v stovkách tisícoch kusov. Zdravotnícka technológia sa produkuje vo výrazne menších počtoch. Podarilo sa nám však skompletizovať vývoj, výskum, predaj, servis a výrobu do jednej krajiny. Ide o prvý výrobný závod Siemens Healthineers v strednej Európe, ktorý prináša na Slovensko špecializovanú montáž všeobecných zobrazovacích a kardiovaskulárnych ultrazvukových systémov. Výroba tak dopĺňa ďalšie výrobné závody v USA. Značnou pridanou hodnotou košického závodu je možnosť maximálne využiť pozemnú dopravu, čím sa snažíme výrazne znížiť produkciu emisií CO2.

Softvérové riešenia a špeciálne aplikácie na báze umelej inteligencie inštalované do ultrazvukových systémov, ktoré pomáhajú lekárom efektívnejšie, rýchlejšie a najmä precíznejšie diagnostikovať pacientov, sa používajú na Slovensku a tiež pokrývajú potrebu v rámci Európy, Stredného východu a Afriky. Sme hrdí, že sa nám prednedávnom podarilo dosiahnuť tisíci vyrobený ultrazvuk na Slovensku. Slovensko sme zviditeľnili nielen na mape Siemens Healthineers.

Nielen výroba, ale aj nasadzovanie medicínskej technológie je dôležité pre zdravotníctvo. V nemocnici Bory sa nachádzajú špičkové medicínske technológie svetového formátu. Čím je nemocnica výnimočná?

Nemocnica Bory je výnimočná nová časť slovenského zdravotného systému. Nemocnica Bory, keď opomenieme Nemocnicu Sv. Michala, ktorá je rezortnou nemocnicou v Bratislave, je jediná len nedávno postavená nemocnica a je tzv. koncovou nemocnicou. To znamená, že by mala byť schopná ošetriť každého pacienta s akoukoľvek diagnózou. Sme radi, že si nás spoločnosť PENTA vybrala ako jedného z hlavných dodávateľov zdravotníckej technológie.

V nemocnici máme široký rozsah zdravotníckych zariadení od magnetickej rezonancie, CT prístrojov, röntgenov, mobilných röntgenov, C-ramien až po digitálne zariadenia, ako je Syngo Carbon. Ide o jediný na Slovensku inštalovaný unikátny softvér, ktorý spája všetky medicínske zobrazovacie odvetvia do jedného celku a využíva umelú inteligenciu pri dokumentácii výsledkov. Dokáže zdigitalizovať údaje z akéhokoľvek prístroja a navyše, dokáže spracovať aj diakritiku typickú pre slovenský jazyk.

Ďakujeme za rozhovor.