Čo sa skrýva za mottom Perfection in Automation, ktoré má vystihovať stratégiu spoločnosti B&R?

Už viac ako 35 rokov sa spoločnosť B&R riadi mottom Perfection in Automation. Pre nás to znamená, že všetky naše vedomosti, kreativitu a know-how vkladáme do vývoja produktov, ktoré mnohokrát určujú smerovanie automatizácie a poskytujú našim zákazníkom automatizačné riešenia s ohľadom na maximálnu flexibilitu a efektivitu. Nestačí však mať len kvalitné riešenia a poznať priemysel. Pre nás je dôležité poznať aj krajinu, región a hlavne potreby ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu (a hľadáme riešenia). B&R má preto vo viac ako 70 krajinách sveta zastúpenie s vyškolenými inžiniermi ponúkajúcimi technickú podporu a odborné znalosti, a to od konzultácií projektu, výberu vhodného riešenia a koncepcie až po samotnú realizáciu. Na Slovensku malo B&R zastúpenie cez spoločnosť Urap – automatizácia od roku 1991. V roku 2002 vznikla dcérska spoločnosť v Novom Meste nad Váhom a tento rok prichádzame s kanceláriou v Košiciach.

Prečo práve v Košiciach?

Dôvodov je niekoľko. Košice sú nepochybne srdcom východného Slovenska a pre nás sú východiskovým bodom pre celý Košický a Prešovský kraj (región), v ktorom pôsobí veľa firiem a kvalifikovaných ľudí, ktorí sa venujú automatizácii na všetkých úrovniach. Snažíme sa aktívne spolupracovať s lokálnymi systémovými integrátormi, ale aj s množstvom koncových používateľov, ktorí sa opierajú o naše riešenia. Pre nás je významná aj spolupráca so školami, ktorá v posledných rokoch priniesla viaceré vývojové aplikácie a posúva nás ďalej. Samotné sídlo sme sa rozhodli situovať na ľahko dostupné miesto a s podmienkou dobrého parkovania pre našich zákazníkov. Kancelárie máme v biznis centre na Rozvojovej ulici (vedľa daňového úradu, pozn. red.).

Aký je hlavný cieľ košickej kancelárie? Aké služby a aktivity ponúknete svojim zákazníkom a partnerom?

Byť bližšie k našim klientom a poskytovať im kompletný rozsah služieb. Pripravovať ukážky a prezentácie nových technológií a produktov, ukazovať škálovatelnosť a sofistikované integrované funkcie B&R systémov, poskytovať rýchlu a kvalitnú technickú podporu na úrovni SW a HW a aj školenia Automation Academy. Pomáhať zákazníkom zrýchliť a zefektívniť celý proces návrhu, vývoja, výroby a uvedenia nových výrobkov, strojov alebo technologických celkov na trh. Priniesť na trh najvyššiu kvalitu za rozumnú cenu. Myslím si, že to, čo robíme a s čím robíme, nás však predovšetkým baví a napĺňa. Preto poskytujeme stále o niečo viac ako zaužívané riešenia a ak poznáme zákazníkove požiadavky, snažíme sa ich splniť na viac ako 100 %. Prirovnal by som to k návšteve dobrého lekára – ak vykonáme kvalitné vyšetrenie (požiadaviek), určíme správnu diagnózu (potrebné SW a HW riešenie), nasleduje rýchla a cielená liečba (rýchla implementácia, simulácie HW a technická podpora). Ak bude spokojný zákazník, budeme spokojní aj my.

Veľmi aktuálnou témou je už dlhodobo aj spolupráca komerčného sektora so stredným a vysokým školstvom. Máte aj v tomto smere nejaké plány?

Určite áno. Počul som veľa názorov, že mladí ľudia nemajú záujem o technické smery, ako je automatizácia, kybernetika, mechatronika alebo riadenie výrobných procesov. To by sme chceli určite zmeniť, nakoľko si myslím, že táto oblasť je veľmi zaujímavá a tiež poddimenzovaná, čo sa týka kvalifikovanej pracovnej sily. Určite by sme preto chceli prehĺbiť našu spoluprácu so strednými a vysokými školami v tomto regióne, a to podporou projektov, pomocou pri technickom vybavení laboratórií a učební alebo vypisovaním rôznych motivačných súťaží pre študentov. V rámci kontaktov sa budeme snažiť viac prepojiť školy s praxou a firmami, s ktorými spolupracujeme.

Ďakujeme za rozhovor.